Nou etiquetatge dels electrodomèstics

Des de 1995, tots els compradors de la Unió Europea podem distingir fàcilment els electrodomèstics que són més eficients en el consum d'energia, però han canviat moltes coses i, per això, el març de 2021 ha entrat en vigor un nou etiquetatge.

L'etiquetatge energètic dels electrodomèstics no és nou. Des de l'any 1995, tots els compradors de la Unió Europea podem distingir fàcilment els electrodomèstics que són més eficients en el consum d'energia.

Ara bé, en aquests 25 anys han canviat moltes coses i hi ha hagut una millora contínua en les prestacions dels electrodomèstics. Per aquest motiu s'ha redefinit l'etiquetatge dels electrodomèstics, per reflectir d'una manera molt més clara la informació bàsica, tant per ajudar a controlar la despesa energètica com per protegir el medi ambient.

 

Què suposa el nou etiquetatge dels electrodomèstics

El canvi d'etiquetatge que ha entrat en vigor l'1 de març de 2021 afecta cinc tipus d'electrodomèstics: neveres, congeladors i vinoteques, rentadores i assecadores, rentaplats i pantalles electròniques (com ara televisors i monitors).

L'etiquetatge dels electrodomèstics tindrà 7 categories energètiques, amb una escala de classificació que va de la A a la G. La A classifica els productes amb un menor consum energètic i una major eficiència. Per contra, la G engloba els que tenen un major consum i una menor eficiència energètica

El nou etiquetatge no suposa cap canvi en les característiques del producte, però sí que en pot fer variar la classificació.

Això ens porta als dos motius principals pels quals s'ha fet aquest canvi:

El primer, la confusió que hi havia fins ara dins de les categories més altes. Des que es van incloure a la categoria A les categories A+, A++ i A+++, el consumidor tenia més dificultats per distingir quina era la màxima eficiència.

El segon, i més important, és la millora contínua dels electrodomèstics. Això vol dir que un electrodomèstic que podia tenir una categoria A+ fa uns quants anys actualment podrà ser de categoria inferior, com ara B o C. Per tant, s'adapta als nous mètodes de prova aprovats per la Comissió Europea.

 

On es reflecteix el nou etiquetatge dels electrodomèstics

L'etiquetatge s'ha de reflectir, de manera obligatòria, en tots els establiments, tant a les botigues físiques com a les botigues en línia.

El nou etiquetatge dels electrodomèstics també s'adapta a les noves tecnologies. Per això, incorpora un codi QR que permet que el consumidor accedeixi des del mòbil a les dades i característiques de cada model.

L'objectiu és oferir una informació més clara i accessible perquè el consumidor pugui triar millor quin electrodomèstic compra.

 

Com es determina l'eficiència energètica

La base d'aquest canvi en l'etiqueta dels electrodomèstics rau en els nous mètodes de mesurament de l'eficiència energètica.

En realitat, la manera com els fabricants fan les proves no canvia, però s'hi incorporen modificacions que reflecteixen els nous usos reals.

Per exemple, un dels canvis en les escales de mesurament dels electrodomèstics s'ha produït per adaptar-se en alguns casos a usos més intensius (com passa amb els monitors i televisors), incloent-hi el consum en mode d'espera.

També s'ha actualitzat i s'ha tingut en compte el consum en programes de càrrega més reduïda en rentadores o rentaplats (ecològics), d'acord amb els usos més freqüents dels consumidors.

A més, no podem deixar de banda que han sorgit noves tecnologies més eficients, que redueixen el consum energètic i redefineixen aquesta escala.

Back Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 50 icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Calendar icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Empresa icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Gas icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sunset icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Hogar icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 24h icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Luz icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Luz Gas icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Moon icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Settings icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sun icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Time icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 2h_1 description_2h_1 24h description_24h 50h description_50h big_business description_big_business big_corporations description_big_corporations business description_business calendar description_calendar condo_manager description_condo_manager darksite description_darksite electric_energy description_electric_energy electricity_gas description_electricity_gas config description_config electricity_gas_config description_electricity_gas_config electricity description_electricity email description_email fax_1 description_fax_1 gas_big_business description_gas_big_business gas_big_corporation description_gas_big_corporation gas_medium_business description_gas_medium_business gas description_gas go_to_enel.com description_go_to_enel heater description_heater heating_maintenance description_heating_maintenance home description_home kitchen description_kitchen maintenance description_maintenance medium_business description_medium_business night description_night personal_website description_personal_website phone_call description_phone_call renewables description_renewables solar_panel description_solar_panel some_hours description_some_hours thumb_down_solid description_thumb_down_solid thumb_down description_thumb_down thumb_up_solid description_thumb_up_solid thumb_up description_thumb_up

El resultat és que se soluciona la "saturació" d'electrodomèstics a les categories A+, A++ i A+++, de manera que es pot diferenciar molt millor el més eficient del que no ho és.

 

Els canvis més significatius per tipus d'electrodomèstic

També és important que distingim l'eficiència per tipus d'electrodomèstic. Com més alta sigui la qualificació sempre és millor, però hi ha diferències importants que cal considerar:

 

Rentadores i assecadores

La despesa energètica es basa ara en 100 cicles de rentat. També s'hi inclou l'eficiència en programes ecològics de baixa temperatura, d'entre 40 i 60 graus.

L'etiqueta sempre indicarà quines temperatures s'admeten i mostrarà la durada del programa.

En rentadores-assecadores, es diferencien més clarament les funcions de rentat i assecat, deixant a l'esquerra exclusivament les característiques de rentat i a la dreta, les d'assecat. 

 

Rentaplats

L'eficiència energètica es basarà en el programa "Eco", però ha canviat la forma en què es fan les proves, que ara inclou el rendiment amb utensilis de plàstic.

També s'especifica la durada del programa ecològic i el consum energètic es basa, com en les rentadores, en 100 cicles de rentat.

 

Neveres i congeladors

El procediment per determinar l'eficiència de neveres i congeladors ha variat considerablement i incorpora noves proves.

Ara es té en compte: el tipus de nevera, el seu funcionament, la temperatura ambient, i la mida i el nombre de compartiments per emmagatzemar aliments.

El consum energètic s'especifica en kWh per consum anual i es continuen indicant el soroll i l'eficiència.

 

Televisors i monitors

S'ha actualitzat significativament per tenir en compte millores tecnològiques, com ara si ofereixen imatges en alta definició (HDR).

També reflecteix les seves dimensions físiques i, el més important, el consum en kWh per cada 1.000 hores d'ús, tenint en compte el consum fantasma, quan el deixem en mode d'espera.

El resultat de les noves etiquetes d'electrodomèstics és una manera molt més fàcil de saber quins consumeixen menys, d'acord amb els usos actuals i les millores tecnològiques.

Back Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 50 icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Calendar icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Empresa icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Gas icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sunset icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Hogar icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 24h icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Luz icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Luz Gas icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Moon icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Settings icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sun icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Time icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 2h_1 description_2h_1 24h description_24h 50h description_50h big_business description_big_business big_corporations description_big_corporations business description_business calendar description_calendar condo_manager description_condo_manager darksite description_darksite electric_energy description_electric_energy electricity_gas description_electricity_gas config description_config electricity_gas_config description_electricity_gas_config electricity description_electricity email description_email fax_1 description_fax_1 gas_big_business description_gas_big_business gas_big_corporation description_gas_big_corporation gas_medium_business description_gas_medium_business gas description_gas go_to_enel.com description_go_to_enel heater description_heater heating_maintenance description_heating_maintenance home description_home kitchen description_kitchen maintenance description_maintenance medium_business description_medium_business night description_night personal_website description_personal_website phone_call description_phone_call renewables description_renewables solar_panel description_solar_panel some_hours description_some_hours thumb_down_solid description_thumb_down_solid thumb_down description_thumb_down thumb_up_solid description_thumb_up_solid thumb_up description_thumb_up

Descobreix en un minut el producte que més s'adapta a tu:

{{firstStep.title}}

Estem trobant l'energia adequada per a tu...

Posts relacionats

icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon