Què són els peatges o tarifes d'accés de la llum i el gas?

Formen part de la teva factura i serveixen per costejar les xarxes de subministrament que permeten que l'energia arribi a casa teva Tindràs una o altra tarifa d'accés segons la potència que tinguis contractada o el teu consum anual.

Encara que de vegades sembli tremendament complicat, entendre una factura de llum o gas, en realitat, és senzill. El que pagues es divideix en dos grans apartats:

  • Potència: es mesura en kW i explica el que pot donar de sí la teva instal·lació elèctrica o de gas. Òbviament, com més potència hi hagi més electrodomèstics podran funcionar al mateix temps (o més calor es podrà generar en menys temps). Això normalment s'anomena  terme fix, ja que mentre no decideixis pujar o baixar la teva potència, aquesta quantitat serà igual cada mes.
  • Energia: es mesura en kWh i reflecteix l'electricitat o el gas natural que has consumit durant un període de temps. Habitualment s’anomena terme variable, ja que aquesta xifra varia segons gastis més o menys llum o gas.

I després tenim els peatges d'accés, també anomenats tarifes d'accés. Representen aproximadament un 40% del que pagues a la factura i el seu cost “contagia” tant la part de potència com la part d'energia.

 

Però, què són els peatges?

Aconseguir que l'electricitat i el gas arribin fins a casa teva  no és senzill. Darrere aquest viatge hi ha una infraestructura complexa que necessita un manteniment. Els peatges o tarifes d'accés es van inventar per pagar el que costa transportar l'energia fins a les cases dels espanyols.

“El cost dels peatges o tarifes d'accés el fixa el govern central i representa entorn el 40% de la teva factura.”

Back Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 50 icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Calendar icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Empresa icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Gas icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sunset icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Hogar icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 24h icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Luz icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Luz Gas icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Moon icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Settings icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sun icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Time icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 2h_1 description_2h_1 24h description_24h 50h description_50h big_business description_big_business big_corporations description_big_corporations business description_business calendar description_calendar condo_manager description_condo_manager darksite description_darksite electric_energy description_electric_energy electricity_gas description_electricity_gas config description_config electricity_gas_config description_electricity_gas_config electricity description_electricity email description_email fax_1 description_fax_1 gas_big_business description_gas_big_business gas_big_corporation description_gas_big_corporation gas_medium_business description_gas_medium_business gas description_gas go_to_enel.com description_go_to_enel heater description_heater heating_maintenance description_heating_maintenance home description_home kitchen description_kitchen maintenance description_maintenance medium_business description_medium_business night description_night personal_website description_personal_website phone_call description_phone_call renewables description_renewables solar_panel description_solar_panel some_hours description_some_hours thumb_down_solid description_thumb_down_solid thumb_down description_thumb_down thumb_up_solid description_thumb_up_solid thumb_up description_thumb_up

Si vols estar connectat a la xarxa elèctrica o de gas natural canalitzat, has de pagar els peatges.  Tant se val amb quina companyia estiguis o el lloc on visquis. Si estàs en el mercat lliure, el cost dels peatges anirà inclòs en el preu del kW de potència i del kWh de consum. Si estàs en el mercat regulat (tarifa PVPC), vindrà desglossat. Sigui com sigui, els peatges seran els mateixos.

El que costen els peatges o tarifes d'accés,  ho decideix el ministeri amb competències per a l'energia. El seu impacte es distribueix per tota la factura (tant al terme fix com al variable) per protegir la viabilitat del sistema fins i tot en èpoques de baix consum d'energia.

 

Tipus de peatges o tarifes d'accés

Tot i que els peatges són costos regulats i és indiferent que siguis al mercat lliure o PVPC, no tothom paga el mateix.

La tarifa d'accés no es pot triar, sinó que es determina a partir d'altres aspectes del contracte, com ara la potència contractada i el consum.

  • Electricitat: la majoria de llars tenen una potència inferior als 15 kW, de manera que la seva  tarifa d'accés és la 2.0TD. Els qui necessitin potències superiors, com alguns negocis i moltes empreses, tindran peatges 3.0TD o 6.XTD. Si vols saber més coses sobre els peatges, pots consultar la informació d'Endesa sobre les noves tarifes de la llum.
  • Gas: aquí no importa la potència contractada, sinó el consum anual i la pressió del subministrament. Ens centrarem únicament en pressions iguals o inferiors a 4 bar, que són les que tenen la immensa majoria dels consumidors domèstics.
    Per a aquestes pressions, els consums anuals més habituals de les llars espanyoles són inferiors a 5.000 kWh l'any o consums entre 5.000 i 50.000 kWh l'any. Aquests valors corresponen a les tarifes d'accés 3.1 i 3.2, que amb la nova normativa de tarifes d'accés del gas passen a denominar-se RL.1 i RL.2, respectivament.

Hi ha moltes més tarifes d'accés, però gairebé totes les llars espanyoles tenen una d'aquestes dues. Perquè te'n facis una idea: una llar que utilitza el gas per a aigua calenta i calefacció té un consum anual d'aproximadament 9.000 kWh. En canvi, si la calefacció no va amb gas natural el consum baixa fins als 3.000 o 4.000 kWh anuals.

“No pots triar la tarifa d'accés que vols. Te'n correspondrà una segons la potència o el consum que tinguis.”
Back Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 50 icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Calendar icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Empresa icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Gas icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sunset icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Hogar icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 24h icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Luz icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Luz Gas icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Moon icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Settings icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sun icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Time icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 2h_1 description_2h_1 24h description_24h 50h description_50h big_business description_big_business big_corporations description_big_corporations business description_business calendar description_calendar condo_manager description_condo_manager darksite description_darksite electric_energy description_electric_energy electricity_gas description_electricity_gas config description_config electricity_gas_config description_electricity_gas_config electricity description_electricity email description_email fax_1 description_fax_1 gas_big_business description_gas_big_business gas_big_corporation description_gas_big_corporation gas_medium_business description_gas_medium_business gas description_gas go_to_enel.com description_go_to_enel heater description_heater heating_maintenance description_heating_maintenance home description_home kitchen description_kitchen maintenance description_maintenance medium_business description_medium_business night description_night personal_website description_personal_website phone_call description_phone_call renewables description_renewables solar_panel description_solar_panel some_hours description_some_hours thumb_down_solid description_thumb_down_solid thumb_down description_thumb_down thumb_up_solid description_thumb_up_solid thumb_up description_thumb_up

Descobreix en un minut el producte que més s'adapta a tu:

{{firstStep.title}}

Estem trobant l'energia adequada per a tu...

Posts relacionats

icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon