Si prefereixes veure el web sempre en català, fes clic aquí.

Escalfar i refredar la teva casa de manera eficaç i eficient

Sovint l'eficàcia i l'eficiència dels sistemes de climatització no coincideixen. Una llar de foc pot ser molt eficaç escalfant, però deixa molt a desitjar en eficiència per tota la fusta que consumeix. Repassem alternatives per refredar i escalfar casa teva.

Ser eficaç és assolir els objectius. Ser eficient és fer-ho amb els mínims recursos necessaris. La diferència és clara i hi ha innombrables exemples d'hàbits molt eficaços però molt ineficients. Un jet privat compleix a la perfecció l'objectiu de portar-te ràpid d'un punt a un altre, però crema tant combustible que hi ha altres mitjans de transport més eficients.

Parlant de l'energia de casa teva, pensem en una bombeta incandescent. Una d'aquestes bombetes antigues que estan prohibides des de 2012. És eficaç? Per descomptat: dona molta llum i, des del primer segon, brilla pràcticament al màxim de les seves possibilitats. És eficient? No, ja que malbarata energia a dojo: només el 5 % de l'energia que emet és per il·luminar, sent la resta calor.   

" Eficaç és complir l'objectiu. Eficient és fer-ho consumint els mínims recursos"

Actualment, hi ha al mercat una gran quantitat d'opcions per refredar i escalfar el teu habitatge. La calor es genera per electricitat o combustible (un o altre gas, pèl·lets) i hi ha debat sobre quina és la millor calefacció possible. Per refredar la casa, en canvi, no hi ha tantes alternatives: o bé aire condicionat o bé elements passius, com ara tendals o construcció bioclimàtica (geotèrmia).

Quina nota traurien en un examen d'eficàcia i eficiència? Les ordenem de més a menys segons la seva nota global. 

Geotèrmia: extreure energia del terra

El mecanisme de la geotèrmia és bastant senzill, encara que la seva instal·lació és de les més costoses: requereix una obra important i no pot fer-se en qualsevol habitatge. La idea és extreure temperatura estable del subsòl que, a una certa cota, es troba a una temperatura constant propera als 15 ºC. Aquesta energia la recullen diferents conductes.

A l'estiu, farem servir aquests 15 ºC, frescos en comparació de la temperatura exterior, per refredar la casa. Els tubs bombaran diferents gasos o líquids que es refredaran sota els nostres peus i, en pujar, s'escalfaran amb l'aire de l'habitatge. A l'hivern, es farà servir el mecanisme contrari, sovint recolzat per una màquina de calor que fa que pugin aquests 15 ºC amb un compressor.

 •  Avantatges: eficaç i eficient. La geotèrmia és una de les formes més eficaces i eficients de caldejar o refredar un habitatge, especialment si es fa ús de sòl radiant i sistemes passius recolzats per bombes de calor. El nivell de confort és molt elevat i el consum elèctric per kWh de calor i fred és dels més baixos que existeixen (aproximadament 0,033 euros/kWh).
 • Desavantatges: obra complexa i costosa. La instal·lació requereix d'una important obra, ja que cal fer un pou sota el nostre habitatge que té un cost molt elevat, només amortitzable a molt llarg termini. Qualsevol desperfecte requerirà un desemborsament també alt. A més, no a tots els habitatges es pot cavar un pou vertical, simplement perquè toparia amb serveis públics, com clavegueres.
"La geotèrmia treu un excel·lent en eficàcia i eficiència... però només si disposem d'un pou sota el nostre habitatge, un tràmit enrevessat i no sempre eficient."

Aerotèrmia aire-aire: robant-li energia a l'aire

Abans hem esmentat la màquina de calor en parlar de l'aire condicionat, probablement una de les màquines més eficients que existeixen. Aquesta màquina, en mode calor, és molt fàcil de visualitzar a nivell tèrmic: imagina una cinta transportadora de calor. De fet, el tub del refrigerant (que és un gas) és precisament això. En mode calor, l'aerotèrmia aire-aire funciona així:

 1. El circuit de refrigerant de l’aerotèrmia recull la calor de l'aire exterior (0 ºC és tècnicament "calor").
 2. Un compressor comprimeix aquest gas per elevar molt la seva temperatura.
 3. En entrar dins la casa, l'split fa d'intercanviador de calor, l'allibera a l'interior i refreda el refrigerant.
 4. Aquest gas torna a l'exterior, on s'expandeix i refreda molt més.
 5. I el cicle torna a començar: el refrigerant s'escalfa fora, comprimeix i entra. Una i altra vegada.

En mode fred, el circuit fa el trajecte invers. La calor és a l'interior de la casa i el refrigerant s'escalfa aquí. Es comprimeix per escalfar-lo i es porta a l'exterior, on es refreda en alliberar calor a l'aire, i, després, s'expandeix i es refreda encara més. Així, quan torna fred a l'interior, pot tornar a agafar calor de l'aire.

 • Avantatges: supereficient. Una de les màquines més eficients que existeixen. El Parlament Europeu la va declarar energia renovable pel seu rendiment. Cada kWh elèctric de consum allibera entre 3 i 7 kWh de fred o de calor a l'interior. Pot instal·lar-se per conductes o mitjançant splits, sectoritzant l'habitatge. A més, es guanya espai a casa, ja que no calen radiadors.
 • Desavantatges: no per a tots els casos. La màquina interior sol ser voluminosa i situar-se al sostre, i els conductes poden rebaixar l'alçada de l'habitatge i requerir obra. El cost d'instal·lació és més elevat que una caldera, tot i que s'amortitza en menys anys. Pot produir vibracions molestes si no està ben instal·lada. No és recomanable per a climes extremadament freds. Necessita un termos d'aigua elèctric.
" L’aerotèrmia aire-aire és eficaç i supereficient, tot i que implica una certa instal·lació i algunes molèsties col·laterals."

Aerotèrmia aire-aigua: traient el suc als radiadors

Encara que per temes d'eficiència energètica l'aerotèrmia aire-aigua aniria després de la geotèrmia, la posem aquí perquè així és més fàcil d'entendre. L'aerotèrmia aire-aigua és similar a l'aerotèrmia aire-aire, però en lloc d'intercanviar la calor i el fred amb l'aire de l'interior de la casa, ho fa amb un circuit tancat d'aigua. Això aporta moltíssima eficiència (i eficàcia), ja que hi ha un dipòsit.

 • Avantatges: molt eficaç i molt eficient. És el segon sistema més eficient del mercat, millorant bastant les prestacions de l’aerotèrmia aire-aire, i amb consums de 0,045 euros/kWh. Dona aigua calenta sanitària, a diferència de l’aerotèrmia aire-aire. Pot aprofitar el circuit de radiadors de gas existent, la qual cosa redueix molt el preu d'instal·lació. L'amortització és molt ràpida pel seu baix consum.
 • Desavantatges: la màquina és cara. La màquina pot ser molt costosa, especialment si traiem els radiadors i instal·lem sòl radiant (més confort), per la qual cosa hem de tenir capital inicial. Més encara si volem màquines amb etiqueta A +++ / A ++ (calor i fred, respectivament). Necessita diversos armaris dins de la casa per instal·lar components i ocupa més espai que una caldera o un termos elèctric.
" L’aerotèrmia aire-aigua és molt eficaç i eficient, tot i que el desemborsament inicial pot ser elevat. "

Caldera de gas: cost moderat i estabilitat

El sistema de climatització per gas, que requereix una bomba de calor per aire condicionat a l'estiu però que no necessita termos elèctric per a aigua calenta, està especialment indicat per a llocs freds, a causa de la manera en què escalfa: cremant combustibles com el gas natural. És una màquina poc eficient però molt eficaç.

D'entre les màquines tèrmiques, podem considerar-la força equilibrada a nivell econòmic. La seva compra i instal·lació són moderades, i el cost per kWh rondava els 0,063-0,086 euros el 2019, en funció del combustible (gas natural i gasoil C, respectivament). Es troba en el segment mitjà entre les solucions més costoses i les més econòmiques a llarg termini.

 • Avantatges: no cal obra. Fa ús dels radiadors tèrmics, instal·lats ja en moltes cases, per la qual cosa no requereix obra de cap tipus. La compra és moderada. El seu sistema d'inèrcia (triga a assolir la temperatura però la conserva temps després) facilita l'estabilitat tèrmica. Les vàlvules termostàtiques permeten sectoritzar l'habitatge. Inclou aigua calenta sanitària, sense termos elèctric.
 • Desavantatges: no és gaire eficient. El cost per calor efectiu és elevat en comparació amb altres mitjans, ja que no és molt eficient. Emet alguns gasos d'efecte hivernacle, encara que les últimes tecnologies de recuperació de gasos i calor en minimitzen molt l'impacte. Si tenim pressa per escalfar, la inèrcia tèrmica pot ser una barrera. No aporta fred, per la qual cosa cal instal·lar aire condicionat a les zones càlides.

{{content.form.title}}

{{content.form.text}}

{{content.form.errors.required}}

{{content.form.errors.phone}}

{{content.form.errors.server}}

{{content.form.success.title}}

{{content.form.success.message}} {{model.phone}}

{{content.phone.title}}

{{content.phone.text}}

{{content.phone.phoneText}}

{{content.cta.title}}

{{content.cta.text}}

" Les calderes de gas no són molt eficients, però tenen l'avantatge de no requerir obra (o molt poca). "

Estufes tèrmiques: confort elevat, però cost elevat

Les estufes tèrmiques, ja siguin de llenya, pèl·lets, carbó, butà, biomassa, etc, —i en aquesta classificació incloem les llars de foc—, són una opció interessant si el que busquem és el confort tèrmic en hiverns molt crus. No obstant això, és més un tipus de decoració que una forma eficient de caldejar l'habitatge. El seu mecanisme de crema poc optimitzat fa que no sigui la millor opció.

 • Avantatges: bona opció en llocs aïllats. La calor que desprenen aquests sistemes és molt agradable i donen vida a les edificacions. En llocs aïllats i incomunicats pot ser una alternativa a altres solucions si se sospita de possibles talls del subministrament elèctric. En funció de la grandària, poden usar-se també com a cuina.
 • Desavantatges: poc eficient. Sistema amb un elevat cost econòmic i ambiental. A menys que instal·lem un sistema de canonades per distribuir la calor, no tindrem opció de segmentar l'habitatge. I, tot i així, resulta difícil eliminar la massa tèrmica, per tant només es recomana en habitatges aïllats d'hiverns molt freds
" Les estufes tèrmiques suspenen en eficiència i, a nivell d'eficàcia, només tenen sentit en casos molt concrets. "

Emissor tèrmic i calor blava: resistència elèctrica

Uns dels sistemes menys eficients a l'hora de calefactar els nostres habitatges són els radiadors elèctrics. El seu rendiment és igual a la unitat (emeten 1 kWh de calor per cada kWh elèctric), però, en no disposar de sistemes de recuperació de calor o similars, el cost en euros és molt elevat.

Encara que tant la calor blava com l'emissor tèrmic s'escalfen mitjançant resistències elèctriques, el segon permet emmagatzemar l'energia durant hores, cosa que pot ser interessant si tenim contractada una tarifa horària de tipus vall. Escalfarem a la nit i alliberarem la calor durant el dia.

 • Avantatges: calor ràpida i eficaç. És interessant per caldejar ràpidament habitacions aïllades o com a complement puntual (abans d'anar a dormir, durant la instal·lació d'un altre sistema de climatització a casa). La instal·lació és assequible i la compra de components encara ho és més. Pot ser interessant tenir-lo a mà per a moments clau.
 • Desavantatges: no val com a sistema principal. El seu cost operatiu elevat fa que sigui una eina auxiliar que cal evitar, amb un cost elèctric en consum que, com a mínim, triplica sistemes com la bomba de calor. No es recomana sota cap concepte com a sistema de calefacció principal, especialment a llarg termini. Necessita termos elèctric per a aigua calenta sanitària.
" L'emissor tèrmic i la calor blava són eficaços però només per a moments puntuals i espais reduïts. "

Estalvi, confort, medi ambient? Quin tipus d'usuari ets tu?

Ara que sabem com són d'eficaços i eficients els diferents sistemes de climatització, podem plantejar-nos quin encaixa millor amb el nostre perfil.

És possible que preferim invertir en una caldera de gas, gastar una mica més per caldejar l'habitatge, però disposar d'un habitatge amb inèrcia tèrmica a les nits hivernals.

Potser som un perfil de persona interessada en l'estalvi a llarg termini amb una mica de diners a la butxaca i, en lloc d'invertir en borsa, l'invertim en estalvi de climatització en el futur creant un sistema d'aerotèrmia aire-aigua. I si ens preocupen les emissions d'efecte hivernacle podríem electrificar així el nostre habitatge al complet.

Cada sistema de climatització, deixant de banda la seva eficiència, té avantatges i inconvenients que s'adaptaran de manera diferent a cada persona. El que per a un client és important (per exemple: dividir la casa en sectors perquè té molts metres), per a un altre pot no ser interessant (perquè el seu habitatge és petit).

És evident que els clients localitzats a les illes Canàries tindran un tipus de preferència diferent que aquells que viuen al nord del Massís Cantàbric. Hi ha altres elements que hi influeixen, com la localització o fins i tot l'orientació de l'habitatge.

" La decisió final sobre quant pesa l'eficàcia i quant l'eficiència correspon a cada tipus d'usuari, que ha de valorar-ne les prioritats i circumstàncies."

Finalment, tria la millor tarifa per a tu

Una tarifa que et doni tranquil·litat, en la que paguis sempre el mateix, consumeixis el que consumeixis, i en en la que ser eficient té premi.

Amb Única d'Endesa, si superes els reptes que et proposem i ets més eficient, et tornem els diners perquè la teva propera quota baixi.

Hi guanyes tu i hi guanya el planeta.

{{content.phone.title}}

{{content.phone.text}}

{{content.phone.phoneText}}

{{content.form.title}}

{{content.form.text}}

{{content.form.errors.required}}

{{content.form.errors.phone}}

{{content.form.errors.server}}

{{content.form.success.title}}

{{content.form.success.message}} {{model.phone}}

{{content.cta.title}}

{{content.cta.text}}

Comparador de tarifes de Llum i Gas

A Endesa no t'has d'adaptar a les nostres tarifes perquè elles s'adapten a tu. Compara les diferents tarifes tu mateix entrant al nostre catàleg. O, si ho prefereixes, respon a algunes preguntes i ens encarreguem de comparar entre totes les tarifes de llum i gas per oferir-te una recomanació personalitzada.

Vols veure totes les nostres ofertes?

Descobreix en un minut el producte que més s'adapta a tu:

{{firstStep.title}}

Estem trobant l'energia adequada per a tu...

Estem trobant l'energia adequada per a tu...

Posts relacionats

icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon
icona anar enrere tornar enrere en la navegació icona número 50 anar a producte Tempo Happy 50 Hores icona calendari anar a producte Tempo Happy Dia icona empreses anar al segment d'empreses icona de gas anar a catàleg de productes de gas icona sol naixent energia renovable icona llar anar al segment de llars icona 24 hores anar a producte One Llum icona electricitat anar al catàleg de productes de Llum icona electricitat i gas anar al catàleg de productes Llum + Gas icona lluna anar al producte One llum Nocturna icona clau anglesa anar al serveis de manteniment icona sol anar al producte Tempo Solar icona rellotge anar als productes Tempo Happy icona rellotge 2 hores anar al producte Tempo Happy 2 Hores icona 24 hores anar al producte One Llum icona número 50 anar al producte Tempo Happy 50 Hores línia elèctrica Mitjana Tensió Veure catàleg de productes amb consum elèctric de 36.000 a 360.000 €/any línia elèctrica Alta Tensió Veure catàleg de productes amb consum elèctric més de 360.000 €/any icona empresa anar al segment d'empreses icona calendari anar al producte Tempo Happy Dia icona Administradors de Finques anar al segment d'Administradors de Finques icona DarkSite icona DarkSite icona bombeta Veure catàleg de productes amb consum elèctric menys de 6.000 €/any icona d'electricitat i gas anar al catàleg de Productes Llum + Gas icona electricitat anar al catàleg de productes d'electricitat icona email contacte de correu electrònic icona fax contacte de fax icona de gas Baixa Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de menys de 6.000 €/any icona de gas Alta Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de 6.000 a 240.000 €/any icona de gas Mitja Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de més de 240.000 €/any icona de gas anar al catàleg de productes de gas icona d'Enel anar a la lloc web de enel icona d'escalfador servei de manteniment de l'escalfador icona manteniment de l'escalfador anar al servei de manteniment OKGas Escalfador icona llar anar al segment de llars icona olla de pressió olla de pressió icona clau anglesa anar al servei de manteniment icona línia elèctrica Mitjana Tensió veure catàleg de productes d'electricitat amb consum de 6.000 a 36.000 €/any icona lluna anar al producte One Llum Nocturna icona esfera anar a lloc web personal icona telèfon contacte telefònic icona sol naixent energia renovable icona panell solar anar a energia solar fotovoltaica icona rellotge anar a productes Tempo Happy icona rajo solguda amb polze cap avall seleccionada la reacció "No m'agrada" icona rajo amb polze cap avall seleccionar la reacció "No m'agrada" icona rajo solguda amb polze cap amunt seleccionada la reacció "M'agrada" icona rajo amb polze cap amunt seleccionar la reacció "M'agrada"
Añadir otro equipo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Eliminar equipo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aspiradora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Horno Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Lavadora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Lavavajillas Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Microondas Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Plancha Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Punto de recarga vehículo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Radiador eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Secadora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Split Aire Acondicionado Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Termo Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Tostador Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Vitrocerámica Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Power edit Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Map marker Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.