• {{currentSearchSuggestions.title}}
 • {{currentSearchSuggestions.title}}
{{navigationCta.name}}

Política de Protecció de Dades

Seguretat i protecció de les dades de caràcter personal

Resum

 • Responsable

  Endesa Energía, S.A.U.

 • Finalitats

  Posar-nos en contacte per assessorar-vos sobre el producte o el servei pel qual us heu interessat, o per oferir-vos-el.

 • Legitimació

  Per assessorar-vos sobre el producte o el servei pel qual us heu interessat, o per oferir-vos-el: consentiment de la persona interessada.

 • Destinataris

  No se cediran les dades facilitades a tercers, excepte per obligació legal.

  De forma addicional, poden tenir accés a les dades personals els proveïdors de serveis que Endesa Energía contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d'encarregats del tractament. Així mateix, és possible que alguns d'aquests encarregats del tractament es trobin als Estats Units o fora de l'Espai Econòmic Europeu.

 • Drets

  Accés, rectificació, cancel·lació, limitació del tractament i portabilitat de les dades en els casos i amb l'abast que la normativa aplicable estableixi en cada moment. Així mateix, en qualsevol moment podeu retirar el consentiment donat. 

 • Informació addicional

  Podeu consultar més informació sobre la política de protecció de dades d'Endesa Energia a continuació, en la informació addicional.

1. El responsable del tractament de les vostres dades personals

 El responsable del tractament de les vostres dades personals és Endesa Energía, S.A.U. ("Endesa Energía") amb CIF A81948077. Les dades de contacte del responsable són les següents: Adreça postal: C/ Ribera del Loira, 60. 28042-Madrid. Telèfon: 800 760 909.

 

2. Finalitat del tractament de dades personals

Les vostres dades seran tractades per poder-nos posar en contacte per assessorar-vos sobre el producte o el servei pel qual us heu interessat, o per oferir-vos-el.

Termini de conservació de les dades personals.

Les dades personals seran conservades mentre siguin necessàries per a les finalitats indicades abans. En el moment en què no siguin necessàries per a aquesta finalitat, les dades seran bloquejades durant el període en el qual puguin ser necessàries per a l'exercici o la defensa davant accions administratives o judicials i només podran ser desbloquejades i tractades de nou per aquest motiu. Superat aquest període, les dades es cancel·laran definitivament.

 

3. Destinataris de les dades personals

Les vostres dades personals poden ser cedides a administracions, autoritats i organismes públics, inclosos jutjats i tribunals, quan així ho exigeixi la normativa aplicable.

També poden tenir accés a les vostres dades personals els proveïdors de serveis que Endesa Energía contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d'encarregats de tractament. Així mateix, és possible que alguns d'aquests encarregats del tractament es trobin als Estats Units o fora de l'Espai Econòmic Europeu. En particular, podran accedir a les vostres dades proveïdors situats a:

 • Índia.
 • Colòmbia.
 • Perú.
 • Filipines.
 • Estats Units.

Endesa Energía disposa d'habilitació legal per realitzar tots aquests tipus de transferències, ja que hi ha estat autoritzada pel director de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

4. Legitimació per al tractament i la cessió de dades personals

La base legal que legitima el tractament de les vostres dades personals és la prestació del vostre consentiment acceptant aquesta Política de Privacitat quan faciliteu el vostre nom i número de telèfon en el formulari de contacte d'aquest web.

 

5. Drets dels usuaris en relació amb el tractament de les vostres dades personals

Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les dades en els casos i amb l'abast que la normativa aplicable estableixi en cada moment. Si heu prestat el vostre consentiment, també teniu dret a retirar-lo i oposar-vos a rebre comunicacions comercials.

Per exercir aquests drets podeu dirigir-vos a Endesa Energía per algun dels canals següents:

 • Correu postal, adjuntant fotocòpia del DNI, passaport o qualsevol altre document identificatiu, i petició en què es concreti la sol·licitud, escrivint a l'apartat postal 1128, 41080 - Sevilla, a/ Endesa Operacions i Serveis Comercials.
 • Correu electrònic a l'adreça solicitudeslopd@endesa.es amb la següent informació: nom i cognoms de l'interessat, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del document nacional d'identitat, passaport o qualsevol altre document identificatiu, i petició en què es concreti la sol·licitud.

Se us informa, així mateix, del vostre dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

6. Origen de les dades

Les dades personals objecte de tractament per Endesa Energia són les que heu facilitat en el formulari de contacte d'aquest web.

 

7. Delegat de protecció de dades

Si teniu qualsevol dubte en relació amb les finalitats del tractament de les vostres dades personals o sobre la seva legitimitat, podeu contactar amb el delegat de Protecció de Dades.

Endesa S.A., empresa matriz del Grupo Endesa del que forma parte Endesa Energía, ha nombrado un Delegado de Protección de Datos para esta sociedad, dependiente del Delegado de Protección de Datos para España, ante el cual podrá poner de manifiesto cualquier cuestión relativa al tratamiento de sus datos personales y cuyos datos de contacto son los siguientes: Dirección postal: C/ Ribera del Loira, 60. 28042-Madrid. Correo electrónico: dpoc@endesa.es.

Facebook Title en Catalán Facebook Description en Catalán ,, ,,