Si prefereixes veure el web sempre en català, fes clic aquí.

{{content.title}}

{{content.contentTitle}}

Com pots aconseguir únicament electricitat d'origen sostenible? Segur que serà 100 % renovable? I què passa amb el gas? Única d'Endesa porta la teva consciència ecològica a cada interruptor de casa teva.

Renovable, sostenible, verda… Si parlem d'energia, hi ha moltes etiquetes que apunten cap als seus aspectes ecològics o respectuosos amb el medi ambient.

Única d'Endesa és renovable, és sostenible y és verda. Basant-nos en el teu perfil i historial de consum, calculem la teva quota única personalitzada. Cada mes pagaràs el mateix i només consumiràs energia sostenible.

Diferències entre energia renovable, energia sostenible i energia verda

  • Energia renovable: la que s'obté a partir d'un recurs que, mentre ens duri el planeta, no s'esgotarà mai. És el cas de l'energia solar, l'eòlica, la hidràulica i també altres tipus menys estesos, com l'energia geotèrmica i la mareomotriu. Hi ha sol, vent, aigua, marees… potencialment inesgotables per renovar constantment aquestes fonts d'energia. El contrari de "renovable" seria "no renovable": aquelles que necessiten un combustible que es pot arribar a esgotar, com per exemple el carbó o el petroli. Única d'Endesa t'ofereix energia 100 % renovable.
  • Energia sostenible: aquí l'enfocament és diferent i parlem de fonts d'energia que no perjudicaran el benestar de les generacions futures. Les energies renovables solen ser sostenibles, però en alguns casos poden no ser-ho. Per exemple: la biomassa, energia obtinguda de la crema de residus orgànics. És renovable perquè no faltaran mai residus orgànics, però la pregunta és: d'on s'obtenen aquests residus? Si són deixalles, seria renovable i sostenible. Si per generar biomassa decidim alterar un hàbitat (talar boscos per plantar-hi un cultiu energètic que alimenti la biomassa), llavors seria renovable però no sostenible. Única d'Endesa t'ofereix energia 100 % sostenible.
  • Energia verda: aquest terme ha arribat a ser una mica més confús i calen diferents tons de verd per intentar transmetre si parlem de renovables, sostenibles o renovables i sostenibles. Per sort, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) és l'encarregada de certificar la veritable naturalesa renovable dels kWh d'energia que es comercialitzen a Espanya. Única d'Endesa t'ofereix energia 100 % verda.
Infografia d'energia renovable, sostenible i verd

Única d'Endesa

Renovable, sostenible i verda

Energia renovable

Energia que prové de fonts inesgotables (aire, sol, aigua).

Energia sostenible

Energies la producció de les quals no altera l'ecosistema en què es troben les centrals.

Energia verda

Energia que obté el certificat d'energia verda per part de la CNMC.

Consumir només electricitat renovable

Aleshores, és possible garantir que tota l'electricitat que arriba a casa nostra sigui d'origen renovable? En realitat, l'energia que arriba a casa teva prové de la xarxa nacional, on s'aboca tota la barreja d'energies disponibles, tant les renovables com les no renovables. És impossible saber exactament quina font d'energia consumeixes en cada moment.

Ara bé, el que importa realment és que és perfectament possible empènyer perquè cada vegada es generi més energia renovable a Espanya. Com? Assegurant-te que la teva companyia d'energia acudirà al mercat a comprar energia 100 % renovable per cobrir, com a mínim, tots els kWh que consumeixes. Això és el que fa Única d'Endesa.

Posarem un exemple perquè ho vegis més clar:

  1. Trobes una opció única que et garanteix que es comprarà energia 100 % renovable al mercat majorista.
  2. La CNMC acredita que s'ha comprat energia 100 % renovable per cobrir els kWh consumits per totes les persones que han triat aquesta opció única.
  3. Cada cop hi ha més gent que se suma a aquesta opció, cada cop cal comprar més energia renovable, cada cop cal generar més energia renovable… El resultat global és que les emissions de CO2 es redueixen.

Aquesta opció existeix i la pots contractar. És Única d'Endesa, amb un compromís per l'energia 100 % sostenible i 100 % renovable. Sense permanència i amb la tranquil·litat de saber que pagaràs una quota mensual estable i personalitzada segons el teu perfil de consum.

Consumir només gas sostenible

Si parlem de gas natural, la situació canvia lleugerament.

  • No és una energia renovable: el combustible són les bosses subterrànies de gas, que algun dia s'esgotaran.
  • No suposa zero emissions: tot i que la quantitat de CO2 alliberat a l'atmosfera per aquesta font d'energia és baixa, no es pot dir que sigui zero.

Llavors, com ens podem comprometre amb el medi ambient consumint gas natural? La petjada de carboni associada al consum de gas es pot equilibrar si aconseguim compensar-la amb projectes que capturen l'equivalent al CO2 que s'emet.

Si plantem un bosc sencer, la quantitat de CO2 capturada per tota aquesta matèria vegetal compensa l'emissió de CO2 lligada al consum de gas. Els boscos tenen un efecte d'embornal (absorbeixen CO2 de l'atmosfera i alliberen oxigen), cosa que ens ajuda a aconseguir un balanç neutre en les emissions: tant emeto, tant evito.

A més, aquests projectes estan acreditats com a sostenibles: aconsegueixen beneficis socials per a la població local i ajuden a preservar espècies vulnerables.

Única d'Endesa promou aquest tipus de projectes i es compromet, auditada per organismes internacionals, a aconseguir un balanç neutre d'emissions per a tots els seus clients de gas. Com més gas consumeixin aquests clients, més creixeran aquests projectes sostenibles.

Actualment Única cobreix el consum de tots els seus clients de l'any 2020 amb el projecte de reforestació Weyerhaeuser Uruguay. En aquest vídeo pots veure el detall d'una aventura que suposa capturar 10.000 tones de CO2, crear 260 llocs de treball i destinar recursos a escoles rurals:

{{content.phone.title}}

{{content.phone.text}}

{{content.phone.phoneText}}

{{content.form.title}}

{{content.form.text}}

{{content.form.errors.required}}

{{content.form.errors.phone}}

{{content.form.errors.server}}

{{content.form.success.title}}

{{content.form.success.message}} {{model.phone}}

{{content.cta.title}}

{{content.cta.text}}

icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon