Preguntes freqüents

Sistema arbitral de consum

Endesa Energía està adherida al Sistema Arbitral de Consum mitjançant la Junta Arbitral Nacional i les Juntes Arbitrals de les Comunitats Autònomes.

Què és el Sistema Arbitral de Consum?

Reclamacions de consumidors domèstics presentades pel titular del contracte, sempre que:

  • Tinguin a veure amb la contractació, la facturació, el cobrament o l'atenció rebuda per part de la companyia comercialitzadora.
  • La reclamació hagi estat presentada prèviament davant el servei d'Atenció al Client d'Endesa i no hagi rebut resposta en el termini d'1 mes (o que, en el cas d'haver rebut resposta, no hagi satisfet les expectatives del client).

 

No podran ser objecte del Sistema Arbitral de Consum:

  • Els assumptes que depenguin de la companyia distribuïdora: lectura de comptadors, extensió de xarxa/concessió d'accessos, inspecció, qualitat de subministrament (incloent-ne la continuïtat o interrupció) i possibles danys causats per incidències a la xarxa elèctrica.
  • Aquelles qüestions que es derivin del frau a la xarxa (incloent-hi els equips de mesura), com ara les intervencions manuals, electròniques o de qualsevol tipus que es duguin a terme amb la finalitat de pertorbar el subministrament correcte.
  • Els assumptes relacionats amb l’aplicació de la normativa estatal i autonòmica sobre pobresa energètica.
  • Els assumptes relacionats amb productes i serveis de valor afegit comercialitzats per Endesa X.
  • Les qüestions sobre les quals ja existeixi resolució judicial ferma i definitiva.
  • Les qüestions en les quals, segons la legislació vigent, hagi d'intervenir el Ministeri Fiscal.

 

Com funciona el sistema arbitral?

Si la teva reclamació compleix els requisits per poder recórrer al Sistema Arbitral, pots presentar una sol·licitud a la Junta Arbitral de Consum de la teva Comunitat Autònoma, a la Junta Arbitral Nacional de Consum o mitjançant una Associació de Consumidors.

El procés arbitral inclou una fase de mediació per intentar que les reclamacions es resolguin mitjançant un acord que no requereixi la intervenció dels àrbitres. La mediació es realitza d'acord amb els principis d'independència, imparcialitat i confidencialitat.

Si no s'arribés a cap acord, s'iniciaria el procediment arbitral. Les parts han de presentar tota la documentació, les respostes, les al·legacions i les proves de què disposin. Tanmateix, l'àrbitre pot sol·licitar les proves que consideri necessàries, i les parts tenen la possibilitat de modificar o ampliar la sol·licitud i la resposta. En general, l'arbitratge es realitza per vies telemàtiques no presencials (tot i que, depenent de la complexitat del cas, pot realitzar-se un arbitratge presencial).

El Procediment finalitza amb un laude arbitral que decideix la solució de la reclamació com una sentència judicial. Si s'arriba a un acord previ, aquest també es recull mitjançant un laude conciliatori que té la mateixa validesa que el laude arbitral.

Si vols, pots sol·licitar un arbitratge per a la teva reclamació a través de les Juntes Arbitrals següents, a les quals Endesa Energía està adherida:
Back Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 50 icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Calendar icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Empresa icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Gas icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sunset icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Hogar icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 24h icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Luz icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Luz Gas icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Moon icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Settings icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sun icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Time icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 2h_1 description_2h_1 24h description_24h 50h description_50h big_business description_big_business big_corporations description_big_corporations business description_business calendar description_calendar condo_manager description_condo_manager darksite description_darksite electric_energy description_electric_energy electricity_gas description_electricity_gas config description_config electricity_gas_config description_electricity_gas_config electricity description_electricity email description_email fax_1 description_fax_1 gas_big_business description_gas_big_business gas_big_corporation description_gas_big_corporation gas_medium_business description_gas_medium_business gas description_gas go_to_enel.com description_go_to_enel heater description_heater heating_maintenance description_heating_maintenance home description_home kitchen description_kitchen maintenance description_maintenance medium_business description_medium_business night description_night personal_website description_personal_website phone_call description_phone_call renewables description_renewables solar_panel description_solar_panel some_hours description_some_hours thumb_down_solid description_thumb_down_solid thumb_down description_thumb_down thumb_up_solid description_thumb_up_solid thumb_up description_thumb_up

Així mateix, segons preveu el Dret Europeu, s’informa de l’existència de la plataforma de revisió de litigis en línia de la Comissió Europea, accessible a l’enllaç següent: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Back Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 50 icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Calendar icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Empresa icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Gas icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sunset icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Hogar icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 24h icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Luz icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Luz Gas icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Moon icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Settings icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sun icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Time icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 2h_1 description_2h_1 24h description_24h 50h description_50h big_business description_big_business big_corporations description_big_corporations business description_business calendar description_calendar condo_manager description_condo_manager darksite description_darksite electric_energy description_electric_energy electricity_gas description_electricity_gas config description_config electricity_gas_config description_electricity_gas_config electricity description_electricity email description_email fax_1 description_fax_1 gas_big_business description_gas_big_business gas_big_corporation description_gas_big_corporation gas_medium_business description_gas_medium_business gas description_gas go_to_enel.com description_go_to_enel heater description_heater heating_maintenance description_heating_maintenance home description_home kitchen description_kitchen maintenance description_maintenance medium_business description_medium_business night description_night personal_website description_personal_website phone_call description_phone_call renewables description_renewables solar_panel description_solar_panel some_hours description_some_hours thumb_down_solid description_thumb_down_solid thumb_down description_thumb_down thumb_up_solid description_thumb_up_solid thumb_up description_thumb_up

Descobreix en un minut el producte que més s'adapta a tu:

{{firstStep.title}}

Estem trobant l'energia adequada per a tu...

Contingut relacionat

icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon