• {{currentSearchSuggestions.title}}
  • {{currentSearchSuggestions.title}}
{{navigationCta.name}}

Preguntes freqüents

Sistema arbitral de consum

Endesa Energía està adherida al Sistema Arbitral de Consum mitjançant la Junta Arbitral Nacional i les Juntes Arbitrals de les Comunitats Autònomes.

Què és el Sistema Arbitral de Consum?

Reclamacions de consumidors domèstics presentades pel titular del contracte, sempre que:

  • Tinguin a veure amb la contractació, la facturació, el cobrament o l'atenció rebuda per part de la companyia comercialitzadora.
  • La reclamació hagi estat presentada prèviament davant el servei d'Atenció al Client d'Endesa i no hagi rebut resposta en el termini d'1 mes (o que, en el cas d'haver rebut resposta, no hagi satisfet les expectatives del client).

No podran ser objecte del Sistema Arbitral de Consum:

  • Els assumptes que depenguin de la companyia distribuïdora: lectura de comptadors, extensió de xarxa/concessió d'accessos, inspecció, qualitat de subministrament (incloent-ne la continuïtat o interrupció) i possibles danys causats per incidències a la xarxa elèctrica.
  • Aquelles qüestions que es derivin del frau a la xarxa (incloent-hi els equips de mesura), com ara les intervencions manuals, electròniques o de qualsevol tipus que es duguin a terme amb la finalitat de pertorbar el subministrament correcte.
  • Els assumptes relacionats amb l’aplicació de la normativa estatal i autonòmica sobre pobresa energètica.
  • Les qüestions sobre les quals ja existeixi resolució judicial ferma i definitiva.
  • Les qüestions en les quals, segons la legislació vigent, hagi d'intervenir el Ministeri Fiscal.
  • Com funciona el sistema arbitral?

 

Com funciona el sistema arbitral?

Si la teva reclamació compleix els requisits per poder recórrer al Sistema Arbitral, pots presentar una sol·licitud a la Junta Arbitral de Consum de la teva Comunitat Autònoma, a la Junta Arbitral Nacional de Consum o mitjançant una Associació de Consumidors.

El procés arbitral inclou una fase de mediació per intentar que les reclamacions es resolguin mitjançant un acord que no requereixi la intervenció dels àrbitres. La mediació es realitza d'acord amb els principis d'independència, imparcialitat i confidencialitat.

Si no s'arribés a cap acord, s'iniciaria el procediment arbitral. Les parts han de presentar tota la documentació, les respostes, les al·legacions i les proves de què disposin. Tanmateix, l'àrbitre pot sol·licitar les proves que consideri necessàries, i les parts tenen la possibilitat de modificar o ampliar la sol·licitud i la resposta. En general, l'arbitratge es realitza per vies telemàtiques no presencials (tot i que, depenent de la complexitat del cas, pot realitzar-se un arbitratge presencial).

El Procediment finalitza amb un laude arbitral que decideix la solució de la reclamació com una sentència judicial. Si s'arriba a un acord previ, aquest també es recull mitjançant un laude conciliatori que té la mateixa validesa que el laude arbitral.

Si vols, pots sol·licitar un arbitratge per a la teva reclamació a través de les Juntes Arbitrals següents, a les quals Endesa Energía està adherida:

Així mateix, segons preveu el Dret Europeu, s’informa de l’existència de la plataforma de revisió de litigis en línia de la Comissió Europea, accessible a l’enllaç següent: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Contenido relacionado

icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió