Manifiest de la descarbonització

La transició energètica cap a una producció d'energia més sostenible i eficient implica molt més que l'abandonament de la generació amb carbó. T'expliquem com el Grup Enel lidera l'evolució cap a un model energètic sostenible a través de la inversió en digitalització, xarxes intel·ligents i energies renovables.

1. Transició energètica i descarbonització

El Grup Enel duu a terme una transició energètica cap a un model sostenible. Països de tot el món estan desenvolupant plans individuals amb mesures que incideixen en l'energia i el clima. La majoria tenen previst eliminar de manera substancial la generació energètica de carbó de cara al període 2025-2030, amb la transició a fonts renovables. Hi ha diverses solucions flexibles per garantir la sostenibilitat dels diferents sistemes elèctrics (com l'emmagatzematge i el gas). Això també està vinculat amb els compromisos assumits per diversos països en la COP21 de reduir les emissions de CO2.

El Grup Enel ha assumit un rol de lideratge en la transició energètica. Ha establert un objectiu d'emissions lliures de carboni per a aquest any i està invertint en tecnologies, digitalització, xarxes intel·ligents i fonts renovables.

2. Una transició justa

És essencial assegurar una transició justa i beneficiosa. Enel creu que la transició energètica és fonamental per al futur del planeta, però per crear valor cal que sigui, a més, justa, sostenible i inclusiva. És essencial que els costos de la transició energètica es distribueixin igualitàriament i que els beneficis siguin compartits. Ha d'anar acompanyada d'altres mesures d'ampli abast que se centrin en aspectes climàtics, energètics, ambientals, industrials i socials.

La transició energètica és una gran oportunitat que permetrà crear llocs de treball i generar nous perfils professionals, gràcies a les inversions a llarg termini. 

3. Un enfocament global

Com a líder global del sector energètic, el Grup Enel és un punt de referència per guiar la transició energètica. L'empresa implementa la seva estratègia de descarbonització en diferents països; una experiència global que garanteix que pugui contribuir a provar, millorar i definir quines són les millors pràctiques per aconseguir un món més sostenible.

4. Reconversió energètica

Els nostres plans passen per donar una nova vida a les centrals que estan fora de servei, basant-nos en els principis de l'economia circular. També ofereixen l'oportunitat d'avaluar la substitució de les centrals tèrmiques a través d'un nou procés que és alhora híbrid i cada vegada més renovable. Això està en línia amb el nostre objectiu d'emissions lliures de carboni per al 2050.

5. L'economia circular

El nou paradigma de disseny amb noves solucions. Atenent als principis de l'economia circular i la sostenibilitat, el desenvolupament d'una nova capacitat de producció es basarà en la reutilització de les plantes actuals que ja disposen d'espais, infraestructures i connexions. També atraurà inversions a les àrees on hi ha les plantes que surten de servei. Tenint en compte això, Enel organitza anàlisis orgàniques generals constants de totes les seves plantes termoelèctriques.

6. Involucrant les parts interessades locals

Un diàleg continu amb les comunitats locals. El procés es duu a terme juntament amb les institucions i les comunitats locals. L'objectiu és assegurar que la transformació de la zona sigui una oportunitat de desenvolupament nova, amb projectes complementaris d'innovació i sostenibilitat.

icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon