31 octubre 2023

Endesa situa el resultat ordinari net fins al setembre en 1.059 milions, un 28 % menys que el 2022

José Bogas (dreta), conseller delegat, i Marco Palermo (esquerra), director general econòmic-financer.
José Bogas (dreta), conseller delegat, i Marco Palermo (esquerra), director general econòmic-financer.

El resultat brut d'explotació (ebitda) en termes comparables disminueix un 3 %, fins als 3.353 milions.

  • El descens del resultat brut d'explotació (ebitda) es deu principalment a l'efecte negatiu del gravamen al sector energètic que va entrar en vigor el 2023 i a l'impacte positiu no recurrent registrat el 2022 de la sentència favorable del bo social. Exclosos aquests efectes, l'ebitda hauria registrat una pujada del 7 %.
  • Endesa ha registrat un benefici ordinari net de 1.059 milions en els nou primers mesos de l'any, un 28 % menys, afectat per la caiguda de l'ebitda i, en major manera, per unes amortitzacions més elevades, derivades del major nivell inversor, uns costos financers més grans, sobretot com a conseqüència de la pujada de tipus d'interès, i una taxa fiscal més alta afectada pel gravamen extraordinari aprovat el 2022.
  • La inversió creix un 2 % entre el gener i el setembre, en termes interanuals, fins als 1.509 milions. El 76 % es dedica als pilars de la transició energètica: xarxes i renovables.
  • La companyia té operatius 9.300 MW de potència renovable (hidroelèctrica, solar i eòlica) a la Península, 800 MW més que al final del setembre del 2022. El 79 % de la producció peninsular en el període va estar lliure d'emissions, 6 punts més que l'any anterior.
  • La base de clients en el mercat lliure s'incrementa fins als 6,9 milions i el percentatge de vendes d'electricitat a preu fix cobertes amb producció sense emissions assoleix el 73 %.
  • La xarxa de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics en suma 5.600 més en els últims dotze mesos, fins a 17.600.
  • La normalització de les condicions del mercat situa la generació de caixa en els tres primers trimestres en 2.800 milions, la qual cosa suposa 2.300 milions més que el 2022.

Endesa ha tancat els nou primers mesos de l'any 2023 amb un ebitda (benefici brut d'explotació) de 3.353 milions d'euros, un 3 % inferior al del mateix període de l'any anterior en termes comparables. És a dir, sense incloure-hi l'impacte positiu extraordinari registrat el 2022 derivat de la venda del 51 % del negoci de mobilitat elèctrica. L'ebitda s'ha vist impactat per la sentència favorable registrada el 2022 sobre el finançament del bo social per 152 milions i pel pagament en aquest exercici 2023 de l'impost extraordinari sobre les vendes per valor de 208 milions, la qual cosa situa l'epígraf d'estructura i ajustaments en -364 milions.  A escala operativa, aquesta evolució es basa, d'una banda, en els resultats positius dels negocis de xarxes (230 milions), renovables (280 milions) i comercialització d'energia i serveis (473 milions), i, de l'altra, en l'aportació negativa del negoci de generació convencional (-738 milions), afectat principalment per l'extrema volatilitat als mercats de gas, amb efectes no recurrents que han impactat en el tercer trimestre.

Pel que fa al benefici net ordinari —el que serveix de base per al repartiment del dividend—, evoluciona a la baixa en un 28 % fins a 1.059 milions. Aquest comportament s'explica fonamentalment per l'esmentada evolució de l'ebitda, per unes amortitzacions i provisions més grans, així com uns costos financers més elevats.  La companyia ha comptabilitzat una taxa fiscal efectiva del 29,5 %, afectada pel gravamen extraordinari aprovat el 2022. El benefici net consolidat cau un 36 % en no comptabilitzar-se a més el 2023 cap resultat extraordinari com va ocórrer el 2022 amb l'esmentada venda del negoci de mobilitat elèctrica.

Pel que fa a la senda de descarbonització, Endesa ha situat la producció lliure d'emissions de CO₂ a la Península en el 79 % del total, sis punts més respecte al mateix període de l'any anterior. La capacitat de generació peninsular en fonts renovables (hidroelèctrica, eòlica i solar) suma 9.300 MW.

En aquest sentit, la inversió total fins al setembre va créixer el 2 %, fins als 1.509 milions. Els negocis de xarxes (40 % del total) i renovables (36 %), els dos pilars de l'estratègia de transició energètica de la companyia, absorbeixen tres quartes parts del total.

José Bogas, conseller delegat d'Endesa.
José Bogas, conseller delegat d'Endesa.

Activitat comercial

Quant a l'evolució del mercat de comercialització d'electricitat, al tancament d'aquest tercer trimestre, la proporció d'electricitat venuda a preu fix en el mercat lliure i que prové de generació no emissora de gasos amb efecte d'hivernacle ha assolit el 73 %: 29,5 terawatts/hora (TWh) sobre un total de 40,3 TWh.

En total, Endesa tanca el setembre amb la seva base de clients estable: 10,5 milions de clients elèctrics a Espanya, cosa que consolida el fort creixement assolit l'any passat. D'aquests, 6,9 milions estan en el mercat lliure (un 1 % més que l'any anterior) i 3,7 milions en el regulat (un 3 % menys). 

Quant a mobilitat elèctrica, es manté com un dels líders a Espanya en xarxa de punts de recàrrega amb 17.600, la qual cosa suposa 5.600 més que un any abans.

L'empresa ja té venuda el 100 % de la seva producció pròpia d'electricitat per al 2023 i el 91 % per al 2024, en tots dos casos a un preu de 65 euros/MWh, complint la regulació en vigor.

Pel que fa al negoci del gas, es va reduir el volum total comercialitzat en un 8 % fins a 70 TWh, a causa del consum substancialment menor a les centrals de cicle combinat i malgrat l'augment de consum a clients industrials i domèstics. La companyia ja té venut el 98 % del gas que compra per al 2023 i el 73 % per al 2024. La base de clients es manté estable en 1,8 milions.

Evolució financera

La normalització progressiva de les condicions del mercat energètic i la bona evolució del capital circulant regulador (quantitats que l'administració central deu a la companyia i que s'han de finançar) han situat la generació de caixa en 2.839 milions a final del període, des dels 586 milions del setembre de l'any passat.

El deute net arriba als 11.600 milions d'euros, la qual cosa suposa un augment del 6 % respecte del tancament del 2022, a causa del pagament de dividends i les inversions escomeses. El deute brut disminueix, per la seva banda, un 24 % a causa fonamentalment de la forta reducció dels col·laterals (-67 %) que cobreixen les operacions en els mercats internacionals de matèries primeres fins a 2.200 milions.

La ràtio de palanquejament (deute net respecte de l'ebitda) se situa en 2,2 vegades, des de les 2 vegades del tancament del 2022. El cost del deute se situa en el 3 %, estable respecte del tancament del primer semestre de l'any. 

Magnituds financeres

(milions d´euros) 9M 2023 9M 2022 Variació (%)
INGRESSOS 19.211 24.620 -22,0%
EBITDA 3.353 3.710 -9,6%
EBIT 1.903 2.388 -20,3%
BENEFICI NET
1.059 1.651 -35,9%
BENEFICI ORDINARI NET 1.059 1.469 -27,9%
CASH FLOW OPERATIU 2.839 586 384,5%
DEUTE FINANCIER NET 11.551 10.869 (1) 6,3%
INVERSIONS BRUTES 1.509 1.478 2,1%

* Dada a 31 de des 2022

Magnituds operatives

9M 2023 9M 2022 Variació (%)
Capacitat instal·lada neta (MW) 22.044 22.044 (3) 0%
Capacitat renovable neta 9.293 9.293 (3) 0%
Quota % capacitat renovable 42% 42%
Producció (MW) 45.982 49.324 -6,8%
Producció renovable  10.159 8.925 13,8%
Quota % producció renovable 22,1% 18,1%
Vendes netes electricitat (GWh) (1) 59.506 60.105 -1,0%
Mercat regulat 5.820 6.500 -10,46%
Mercat lliure 53.686 53.605 -0,15%
NOMBRE CLIENTS ELECTRICITAT (milers) 10.512 10.554 (3) -0,31%
Mercat regulat 3.662 3.716 (3) -1,5%
Mercat lliure 6.850 6.829 (3)  0,3%
ELECTRICITAT DISTRIBUÏDA (GWh) 103.859 101.959 1,86%
VENDES DE GAS (GWh) (2) 47.181 46.457 -1,56%
NOMBRE CLIENTS GAS (miles) 1.817 1.799 (3) 1,00%
Mercat regulat 425 313 (3) 35,78%
Mercat lliure 1.392 1.486 (3) -6,3%
PUNTS RECARREGA PÙBLICS I PRIVATS 17.599 9.482  85,6%

(1) Vendes netes a client final.

(2) Sense consums propis de generació.

(3) Dades a 31 des 2022

Sobre Endesa

Endesa és una companyia elèctrica líder a Espanya i la segona de Portugal. A més, és el segon operador de gas del mercat espanyol. Desenvolupa un negoci integrat de generació, distribució i comercialització elèctrica, i ofereix també, a través d'Endesa X, serveis de valor afegit orientats a l'electrificació dels usos energètics en llars, empreses, indústries i administracions públiques. A més, és el primer operador de punts de recàrrega d'Espanya a través d'Endesa X Way, línia de negoci dedicada íntegrament a la mobilitat elèctrica. Endesa està fermament compromesa amb els ODS de les Nacions Unides i, com a tal, promou decididament el desenvolupament d'energies renovables a través d'Enel Green Power España, la digitalització de les xarxes a través d'e-distribución, i la responsabilitat social corporativa. En aquest últim àmbit actuem també des de la Fundació Endesa. El nostre equip humà suma prop de 9.260 empleats. Endesa forma part d'Enel, el grup elèctric més gran d'Europa.

Descàrregues

Nota de premsa

DOCX (0,23MB) Descargar

Imatges

ZIP (8,1MB) Descargar

Taules

PDF (0,07MB) Descargar
icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon Download icon An icon representing a download Chat icon An icon representing a chat
icona anar enrere tornar enrere en la navegació icona número 50 anar a producte Tempo Happy 50 Hores icona calendari anar a producte Tempo Happy Dia icona empreses anar al segment d'empreses icona de gas anar a catàleg de productes de gas icona sol naixent energia renovable icona llar anar al segment de llars icona 24 hores anar a producte One Llum icona electricitat anar al catàleg de productes de Llum icona electricitat i gas anar al catàleg de productes Llum + Gas icona lluna anar al producte One llum Nocturna icona clau anglesa anar al serveis de manteniment icona sol anar al producte Tempo Solar icona rellotge anar als productes Tempo Happy icona rellotge 2 hores anar al producte Tempo Happy 2 Hores icona 24 hores anar al producte One Llum icona número 50 anar al producte Tempo Happy 50 Hores línia elèctrica Mitjana Tensió Veure catàleg de productes amb consum elèctric de 36.000 a 360.000 €/any línia elèctrica Alta Tensió Veure catàleg de productes amb consum elèctric més de 360.000 €/any icona empresa anar al segment d'empreses icona calendari anar al producte Tempo Happy Dia icona Administradors de Finques anar al segment d'Administradors de Finques icona DarkSite icona DarkSite icona bombeta Veure catàleg de productes amb consum elèctric menys de 6.000 €/any icona d'electricitat i gas anar al catàleg de Productes Llum + Gas icona electricitat anar al catàleg de productes d'electricitat icona email contacte de correu electrònic icona fax contacte de fax icona de gas Baixa Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de menys de 6.000 €/any icona de gas Alta Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de 6.000 a 240.000 €/any icona de gas Mitja Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de més de 240.000 €/any icona de gas anar al catàleg de productes de gas icona d'Enel anar a la lloc web de enel icona d'escalfador servei de manteniment de l'escalfador icona manteniment de l'escalfador anar al servei de manteniment OKGas Escalfador icona llar anar al segment de llars icona olla de pressió olla de pressió icona clau anglesa anar al servei de manteniment icona línia elèctrica Mitjana Tensió veure catàleg de productes d'electricitat amb consum de 6.000 a 36.000 €/any icona lluna anar al producte One Llum Nocturna icona esfera anar a lloc web personal icona telèfon contacte telefònic icona sol naixent energia renovable icona panell solar anar a energia solar fotovoltaica icona rellotge anar a productes Tempo Happy icona rajo solguda amb polze cap avall seleccionada la reacció "No m'agrada" icona rajo amb polze cap avall seleccionar la reacció "No m'agrada" icona rajo solguda amb polze cap amunt seleccionada la reacció "M'agrada" icona rajo amb polze cap amunt seleccionar la reacció "M'agrada"
Añadir otro equipo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Eliminar equipo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aspiradora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Horno Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Lavadora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Lavavajillas Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Microondas Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Plancha Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Punto de recarga vehículo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Radiador eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Secadora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Split Aire Acondicionado Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Termo Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Tostador Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Vitrocerámica Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Power edit Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Map marker Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.