On tot comença

El vaixell de càrrega Greener arriba carregat amb 21 pales eòliques al port de Castelló. El vaixell de càrrega Greener arriba carregat amb 21 pales eòliques al port de Castelló.
El vaixell de càrrega Greener arriba carregat amb 21 pales eòliques al port de Castelló.

Em dic Jorge, he construït dotze plantes renovables al nostre país, una a Romania i una altra a Polònia. Ara soc a Conca, construint una de les plantes eòliques més grans d'Espanya. La meva feina consisteix a garantir que tot funcioni bé, des de la mateixa arribada dels vaixells de càrrega amb les peces que després completen el puzle d'un parc eòlic.

Si no hi ha components, no hi ha parcs eòlics. El primer que necessitem per construir una planta eòlica són les peces que la componen. Els vaixells viatgen entre quatre i sis setmanes i han d'arribar a temps al port de Castelló perquè puguem transportar els components per terra també a temps. Si no, tot se'n va en orris. Treballem amb cronogrames molt ajustats que s'han de complir, perquè els endarreriments suposen perjudicis econòmics enormes.

“El transport és un dels fronts més importants de la construcció de parcs eòlics, perquè hem de portar els components des dels seus orígens. Si no hi ha components, no es poden muntar els parcs eòlics”.
Un pràctic del port de Castelló durant la maniobra d'abordatge del vaixell Greener, carregat amb 21 pales eòliques. Un cop a coberta, el pràctic dirigirà la maniobra d'atracada del vaixell de càrrega. Un pràctic del port de Castelló durant la maniobra d'abordatge del vaixell Greener, carregat amb 21 pales eòliques. Un cop a coberta, el pràctic dirigirà la maniobra d'atracada del vaixell de càrrega.
Un pràctic del port de Castelló durant la maniobra d'abordatge del vaixell Greener, carregat amb 21 pales eòliques. Un cop a coberta, el pràctic dirigirà la maniobra d'atracada del vaixell de càrrega.

Les pales eòliques per a la planta de Campillo a Conca són descomunals, cada una mesura 75,5 metres i pesen 22 tones! Aquestes peces que són altes com un bloc de 25 pisos arriben en vaixell i també ho fa la naveta, que és on s'allotjaran després el generador de la turbina, el seu transformador, els armaris elèctrics i la multiplicadora de voltes, que és on s'enganxa les pales.

“Les pales eòliques per a la planta de Campillo a Conca són descomunals, cada una mesura 75,5 metres i pesen 22 tones!”
Un remolcador del puerto de Castellón se acerca al buque Greener cargado con 21 palas eólicas para comenzar la maniobra de aproximación al puerto de Castellón. Un remolcador del puerto de Castellón se acerca al buque Greener cargado con 21 palas eólicas para comenzar la maniobra de aproximación al puerto de Castellón.
Un remolcador del puerto de Castellón se acerca al buque Greener cargado con 21 palas eólicas para comenzar la maniobra de aproximación al puerto de Castellón. Un remolcador del puerto de Castellón se acerca al buque Greener cargado con 21 palas eólicas para comenzar la maniobra de aproximación al puerto de Castellón.
Un remolcador del port de Castelló s'acosta al vaixell Greener, carregat amb 21 pales eòliques, per començar la maniobra d'aproximació al port de Castelló.
Els remolcadors del port de Castelló condueixen al vaixell Greener a l'interior del port de Castelló, on es descarregaran les 21 pales eòliques que transporta per al projecte de Campillo. Els remolcadors del port de Castelló condueixen al vaixell Greener a l'interior del port de Castelló, on es descarregaran les 21 pales eòliques que transporta per al projecte de Campillo.
Els remolcadors del port de Castelló condueixen al vaixell Greener a l'interior del port de Castelló, on es descarregaran les 21 pales eòliques que transporta per al projecte de Campillo.

Coordinar l'arribada de tot això al port no és fàcil. Recordo el que em va passar una vegada a Xile. No hi havia prou carabiners, institució policial d'aquest país, per fer l'escorta dels components per terra des del port, perquè sí, ens han d'acompanyar per carretera ja que l'envergadura d'aquests elements és enorme i necessitem la seva ajuda per al trànsit. Per tant, no podíem descarregar el vaixell, que va estar fondejat a 40 milles de la costa durant setmanes. Cada dia del vaixell ens costa ni més ni menys 40 mil euros. En resum, un problema ens genera molts altres problemes: el port se satura, perquè els components no surten, i la construcció s'atura.

Aquí a Espanya passa el mateix. Necessitem que tot estigui en ordre, documentació, permisos, personal... Tot, perquè, quan arriben al port els vaixells de 150 metres d'eslora, puguem descarregar-los.

Un membre de l'equip d'amarradors del port de Castelló observa la maniobra d'aproximació del vaixell Greener des de la coberta del vaixell del pràctic. Un membre de l'equip d'amarradors del port de Castelló observa la maniobra d'aproximació del vaixell Greener des de la coberta del vaixell del pràctic.
Un membre de l'equip d'amarradors del port de Castelló observa la maniobra d'aproximació del vaixell Greener des de la coberta del vaixell del pràctic.

Maquinària engranada

I no és una cosa senzilla. Un cop feta la descàrrega cal transportar aquestes peces, i moltes vegades hem de fer obres a les carreteres perquè els enormes camions de 85 metres de llarg per 3,5 metres d'ample puguin travessar en línia recta pel mig de les rotondes. Qüestió de física. Els components, senzillament, no poden girar. No hi caben. Per tant, cal adaptar semàfors, treure senyals de trànsit o fins i tot fanals, i després restituir-ho tot al seu estat original. Sense això, no podem descarregar els vaixells, cosa que desencadena tota una sèrie de problemes.

“Hem de fer obres a les carreteres perquè els camions puguin travessar en línia recta pel mig de les rotondes. Els components, senzillament, no poden girar. No hi caben. Sense això, no podem descarregar els vaixells, cosa que desencadena tota una sèrie de problemes”.
A la imatge de l'esquerra, un estibador del port de Castelló durant la maniobra de descàrrega de les pales eòliques que transporta el vaixell Greener. A la imatge de la dreta, membres de la tripulació del vaixell Greener solten els ancoratges de seguretat de les estructures que transporten les 21 pales eòliques que formen part del projecte de Campillo. A la imatge de l'esquerra, un estibador del port de Castelló durant la maniobra de descàrrega de les pales eòliques que transporta el vaixell Greener. A la imatge de la dreta, membres de la tripulació del vaixell Greener solten els ancoratges de seguretat de les estructures que transporten les 21 pales eòliques que formen part del projecte de Campillo.
A la imatge de l'esquerra, un estibador del port de Castelló durant la maniobra de descàrrega de les pales eòliques que transporta el vaixell Greener. A la imatge de la dreta, membres de la tripulació del vaixell Greener solten els ancoratges de seguretat de les estructures que transporten les 21 pales eòliques que formen part del projecte de Campillo. A la imatge de l'esquerra, un estibador del port de Castelló durant la maniobra de descàrrega de les pales eòliques que transporta el vaixell Greener. A la imatge de la dreta, membres de la tripulació del vaixell Greener solten els ancoratges de seguretat de les estructures que transporten les 21 pales eòliques que formen part del projecte de Campillo.
A la imatge de l'esquerra, un estibador del port de Castelló durant la maniobra de descàrrega de les pales eòliques que transporta el vaixell Greener. A la imatge de la dreta, membres de la tripulació del vaixell Greener solten els ancoratges de seguretat de les estructures que transporten les 21 pales eòliques que formen part del projecte de Campillo.

Tot pot ser un problema, per la qual cosa cal ser tan eficients com es pugui. Cada projecte eòlic és una fàbrica mòbil, per dir-ho així. Van entrant diferents equips, que van fent diferents activitats... Tota la maquinària ha d'estar molt ben engranada.

I tot parteix del port. La descàrrega als ports ha de ser perfecta per evitar que es generin altres problemes. Les càrregues en origen i les descàrregues en destinació, a Espanya, han de ser dinàmiques perquè els costos d'amarratges són elevats per l'alt preu de les hores de vaixell, uns vaixells que porten prop de 30 tripulants.

La qualificació del personal ha de ser molt alta: els treballadors han de tenir una cultura preventiva i entendre la importància de fer les coses bé. Són activitats que comporten molt risc, perquè són càrregues molt grans i, per tant, és un treball perillós. Sempre hi ha una supervisió als ports, perquè la seguretat, per a nosaltres, és el més important.

Les pales eòliques que transporta el vaixell Greener esperen per ser descarregades davant de la costa de la ciutat de Castelló. Les pales eòliques que transporta el vaixell Greener esperen per ser descarregades davant de la costa de la ciutat de Castelló.
Les pales eòliques que transporta el vaixell Greener esperen per ser descarregades davant de la costa de la ciutat de Castelló.

Tecnologia i disseny

Quan es descarreguen aquests vaixells és quan comença la construcció real d'un parc. Avui dia s'utilitza l'última tecnologia en el disseny d'utillatges que facilitin moure més components als vaixells. És a dir, els bastidors que porten aquests sets de pales, des dels quals les grues, en el moment de la càrrega i la descàrrega, els subjecten per facilitar-ne la manipulació. Perquè al vaixell les pales van les unes sobre les altres, ja que els bastidors que les porten s'acoblen també els uns sobre els altres. Així podem apilar moltes pales en altura. És on posem el focus de la nostra enginyeria, de la nostra tecnologia. Com més components puguem transportar en un vaixell, més barat sortirà el transport per component.

A més, som molt vulnerables a la fluctuació del preu del combustible fòssil que mou els vaixells. Encara que contractem aquests vaixells amb una antelació de sis mesos, la naviliera no tanca el cost fins al mes anterior al transport.

El vaixell Greener és el vaixell que més pales eòliques ha transportat fins a l'actualitat per al projecte eòlic de Campillo. El vaixell Greener és el vaixell que més pales eòliques ha transportat fins a l'actualitat per al projecte eòlic de Campillo.
El vaixell Greener és el vaixell que més pales eòliques ha transportat fins a l'actualitat per al projecte eòlic de Campillo.
A l'esquerra veiem una maniobra de descàrrega d'una pala eòlica al port de Castelló. A la imatge de la dreta, un operari del port de Castelló durant la maniobra de descàrrega d'una pala eòlica que transporta el vaixell Greener. A l'esquerra veiem una maniobra de descàrrega d'una pala eòlica al port de Castelló. A la imatge de la dreta, un operari del port de Castelló durant la maniobra de descàrrega d'una pala eòlica que transporta el vaixell Greener.
A l'esquerra veiem una maniobra de descàrrega d'una pala eòlica al port de Castelló. A la imatge de la dreta, un operari del port de Castelló durant la maniobra de descàrrega d'una pala eòlica que transporta el vaixell Greener. A l'esquerra veiem una maniobra de descàrrega d'una pala eòlica al port de Castelló. A la imatge de la dreta, un operari del port de Castelló durant la maniobra de descàrrega d'una pala eòlica que transporta el vaixell Greener.
A l'esquerra veiem una maniobra de descàrrega d'una pala eòlica al port de Castelló. A la imatge de la dreta, un operari del port de Castelló durant la maniobra de descàrrega d'una pala eòlica que transporta el vaixell Greener.

Són, veritablement, molts factors que cal tenir en compte. Per això cal avançar-se als problemes i fer front a molta feina cada dia perquè la maquinària no s'aturi.

Quan vaig arribar al món de la construcció de les plantes energètiques, de fet, tenia dificultats per agafar el son, perquè és una activitat molt estressant. Però, després, amb l'experiència, aprens a viure-ho d'una altra manera. Almenys, mai no hem estat assaltats per pirates, que prefereixen altres vaixells a allò que transportem nosaltres, amb components molt grans. Però el risc sempre hi és.

“Almenys, mai no hem estat assaltats per pirates, que prefereixen altres vaixells a allò que transportem nosaltres, amb components molt grans. Però el risc sempre hi és”.

Jorge del Riego Cuesta

Construction Manager de Nordex Group.

Contingut relacionat

icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon
icona anar enrere tornar enrere en la navegació icona número 50 anar a producte Tempo Happy 50 Hores icona calendari anar a producte Tempo Happy Dia icona empreses anar al segment d'empreses icona de gas anar a catàleg de productes de gas icona sol naixent energia renovable icona llar anar al segment de llars icona 24 hores anar a producte One Llum icona electricitat anar al catàleg de productes de Llum icona electricitat i gas anar al catàleg de productes Llum + Gas icona lluna anar al producte One llum Nocturna icona clau anglesa anar al serveis de manteniment icona sol anar al producte Tempo Solar icona rellotge anar als productes Tempo Happy icona rellotge 2 hores anar al producte Tempo Happy 2 Hores icona 24 hores anar al producte One Llum icona número 50 anar al producte Tempo Happy 50 Hores línia elèctrica Mitjana Tensió Veure catàleg de productes amb consum elèctric de 36.000 a 360.000 €/any línia elèctrica Alta Tensió Veure catàleg de productes amb consum elèctric més de 360.000 €/any icona empresa anar al segment d'empreses icona calendari anar al producte Tempo Happy Dia icona Administradors de Finques anar al segment d'Administradors de Finques icona DarkSite icona DarkSite icona bombeta Veure catàleg de productes amb consum elèctric menys de 6.000 €/any icona d'electricitat i gas anar al catàleg de Productes Llum + Gas icona electricitat anar al catàleg de productes d'electricitat icona email contacte de correu electrònic icona fax contacte de fax icona de gas Baixa Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de menys de 6.000 €/any icona de gas Alta Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de 6.000 a 240.000 €/any icona de gas Mitja Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de més de 240.000 €/any icona de gas anar al catàleg de productes de gas icona d'Enel anar a la lloc web de enel icona d'escalfador servei de manteniment de l'escalfador icona manteniment de l'escalfador anar al servei de manteniment OKGas Escalfador icona llar anar al segment de llars icona olla de pressió olla de pressió icona clau anglesa anar al servei de manteniment icona línia elèctrica Mitjana Tensió veure catàleg de productes d'electricitat amb consum de 6.000 a 36.000 €/any icona lluna anar al producte One Llum Nocturna icona esfera anar a lloc web personal icona telèfon contacte telefònic icona sol naixent energia renovable icona panell solar anar a energia solar fotovoltaica icona rellotge anar a productes Tempo Happy icona rajo solguda amb polze cap avall seleccionada la reacció "No m'agrada" icona rajo amb polze cap avall seleccionar la reacció "No m'agrada" icona rajo solguda amb polze cap amunt seleccionada la reacció "M'agrada" icona rajo amb polze cap amunt seleccionar la reacció "M'agrada"
Añadir otro equipo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Eliminar equipo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aspiradora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Horno Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Lavadora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Lavavajillas Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Microondas Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Plancha Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Punto de recarga vehículo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Radiador eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Secadora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Split Aire Acondicionado Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Termo Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Tostador Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Vitrocerámica Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Power edit Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Map marker Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.