Si prefereixes veure el web sempre en català, fes clic aquí.

Noves tarifes d’accés de la llum per a empreses

Una nova norma canvia els peatges o tarifes d’accés a l’electricitat. Aquesta nova normativa afecta també els peatges de la llum per a les empreses. T’ho expliquem tot sobre aquests canvis.

Els canvis en els peatges de la llum per a empreses

La nova regulació que afecta els peatges té com a objectiu simplificar el model i fomentar un consum més eficient de l'energia.

Els canvis en les tarifes d’accés per a les empreses es poden agrupar en tres apartats:

 • Denominació o nomenclatura: passem d'una estructura de quinze peatges a sis per a empreses.
 • Períodes d'energia: la nova regulació estableix tres períodes de discriminació horària per a potències inferiors a 15 kW i sis períodes per a potències superiors a 15 kW.
 • Períodes de potència: s'obre la possibilitat de tenir contractades dues potències diferents per als subministraments de baixa tensió (<1 kV) i fins a sis potències per al cas dels subministraments d'alta tensió.

Vols que t'assessorem de manera personalitzada?

Ajudem el teu negoci a adaptar-se a la nova normativa de peatges.

Nova denominació dels peatges de la llum per a empreses

Les tarifes d’accés o peatges sempre han format part de la factura de la llum. És un concepte que està regulat pel Govern central i que afecta tant el preu de la potència contractada com el preu de l’energia consumida.

Pel que fa als peatges d’empreses el 2021, aquests canvis dependran de la potència màxima que necessitis contractar (kW) així com de la tensió del subministrament elèctric (kV).

A partir d’ara, passem a una segmentació més simplificada en sis tarifes d’accés per a empreses, en comptes de les quinze que hi havia.

 • 2.0TD: peatges que s'apliquen als subministraments de baixa tensió (≤1 kV) per a negocis que requereixen una potència inferior o igual a 15 kW. Negocis amb requeriments energètics similars a un habitatge.
 • 3.0TD: empreses i negocis amb necessitats de baixa tensió (≤1 kV) que, en aquest cas, necessiten potències superiors a 15 kW. Petites i mitjanes empreses amb una major demanda de potència elèctrica.
 • 6.1TD, 6.2TD, 6.3TD i 6.4TD: són els peatges que s'apliquen a les empreses connectades a subministraments d'alta tensió. És el cas d'empreses o fàbriques amb més d'1 kV de tensió en el seu subministrament elèctric.

Tot i que els peatges de la llum a les empreses són un cost regulat, podem adequar la nostra tarifa de la llum, així com ajustar la potència contractada, per estalviar en les factures.

 

Períodes d'energia i potència en els nous peatges i càrrecs de la llum per a empresa

Els períodes d'energia i potència fan referència a com varia el preu del peatge al llarg del dia i en funció de la temporada de l'any.

En el cas de les empreses amb potències inferiors a 15 kW, el canvi és anàleg al cas de les noves tarifes de la llum d’ús domèstic.

En el cas de les empreses o habitatges amb potències superiors a 15 kW, passem a un model amb sis períodes, tant en els termes de potència com d'energia.

Taules Situació actual i Peatges circular

Aquesta nova estructura de peatges i càrrecs comporta canvis en tres aspectes:

 1. S'amplien a sis els períodes de discriminació horària, tant en potència com en energia, als subministraments de baixa tensió 3.0TD.
 2. Els sis períodes horaris (de P1 a P6) varien en funció de la zona geogràfica, la temporada, el dia de la setmana i l'hora del dia. El període vall (P6) s'amplia per incloure totes les hores dels dissabtes, diumenges i festius.
 3. Les potències contractades han de seguir el criteri d'ordre creixent; és a dir, la potència contractada en el període P1 ha de ser menor o igual a la del P2, la del P2 ha de ser menor o igual a la del P3, i així successivament fins al període P6.

 

Calendari de les tarifes elèctriques d’empreses per zona geogràfica

S’estableixen sis períodes per als peatges i càrrecs, que es divideixen segons la temporada, el dia de la setmana i l’hora del dia, amb el calendari següent segons el territori on visquis:

Península

Calendari de les tarifes elèctriques d'empreses Península

(**) Festius nacionals exclosos, tant els substituïbles com els que no tenen data fixa i el 6 de gener.

 

Balears

Calendari de les tarifes elèctriques d'empreses a Canàries

(**) Festius nacionals exclosos, tant els substituïbles com els que no tenen data fixa i el 6 de gener.

 

Canàries

Calendario de las tarifas eléctricas de empresas en Canarias

(**) Festius nacionals exclosos, tant els substituïbles com els que no tenen data fixa i el 6 de gener.

 

Ceuta

Calendario de las tarifas eléctricas de empresas en Ceuta

(**) Festius nacionals exclosos, tant els substituïbles com els que no tenen data fixa i el 6 de gener.

 

Melilla

Calendari de les tarifes elèctriques d'empreses a Melilla

(**) Festius nacionals exclosos, tant els substituïbles com els que no tenen data fixa i el 6 de gener.

 

Les tarifes d’accés o peatges de la llum de les empreses determinen el cost dels peatges de transport i distribució, així com altres costos regulats de la factura d’electricitat.

A Endesa pots trobar una tarifa que s’adapti a les necessitats del teu negoci o empresa per poder començar a estalviar en la factura.

 

Terme de potència dels peatges i càrrecs de la llum el 2021

El terme de potència passa a tenir sis potències contractades amb preus diferents, una per a cadascun dels sis períodes horaris del terme de consum.

Les potències contractades han de seguir el criteri d’ordre creixent, és a dir, la potència contractada en el període P1 ha de ser menor o igual a la del P2, la del P2 ha de ser menor o igual a la del P3, i així successivament fins al període P6.

A partir de l’1 de juny del 2021, les potències contractades s’adapten per defecte als sis períodes segons el que estableix la normativa:

 • Potència contractada en el període P1: potència contractada anteriorment en el període P1.
 • Potència contractada en els períodes P2, P3, P4 i P5: potència contractada anteriorment en el període P2 (si no compleix el criteri de potències creixents, potència contractada en el període P1).
 • Potència contractada en el període P6: potència contractada anteriorment en el període P3 (si no compleix el criteri de potències creixents, potència contractada en el període P5).

A partir de l’1 de juny del 2021 i durant els dotze mesos següents, tindràs l’oportunitat de modificar les potències contractades, gratuïtament i fins a dues vegades, per adaptar-les als nous períodes horaris, sempre que la nova potència contractada sigui igual o inferior a la màxima de les potències contractades en el moment del canvi.

En cas contrari, hauràs d’abonar el cost dels drets d’escomesa segons la normativa en vigor.

 

Com es facturen els excessos de potència en els nous peatges?

La nova normativa també introdueix canvis en la facturació de la potència demandada que apliquen al peatge 3.0TD.

Si la potència demandada sobrepassa en qualsevol període horari la potència contractada per a aquest període, s’aplicaran els recàrrecs pels excessos registrats en cada període, d’acord amb el següent:

 • Per als punts de mesura tipus 4 i 5 amb excessos, es continuarà facturant mitjançant maxímetre i s’establirà el doble del terme d’excés de potència per a l’excedent de la potència demandada.
 • Per a la resta dels punts de mesura, tipus 1, 2 i 3, es manté el procediment de facturació mitjançant corba de càrrega quartohorària, en què el terme d’excés de potència que sigui aplicable tindrà un recàrrec per desincentivar la contractació de potències inferiors a les demandades.

En cas que es demandi menys potència de la contractada, ja no s’aplicaran les bonificacions que podrien haver correspost.

 

Com es facturen els excessos d’energia reactiva en els nous peatges?

El terme de facturació per energia reactiva inductiva es manté en el peatge 3.0TD, expressat en €/kVArh.

S’aplicarà sobre tots els períodes horaris, excepte en el P6, sempre que el consum de reactiva inductiva superi el 33 % del consum d’activa.

Descobreix les noves tarifes de la llum per a empreses 2021

T’expliquem detalladament les noves tarifes

Engloba les antigues tarifes d’accés 2.0A, 2.1A, 2.0DHA, 2.1DHA, 2.0DHS i 2.1DHS. S’apliquen en subministraments inferiors a 15 kW de potència i els canvis són anàlegs als nous peatges de la llum 2.0TD per a ús domèstic.

Resum tècnic:

Tensió

< 1 kV
Potència contractada
Tots els períodes han de tenir ≤ 15 kW
Termes de potència 
Punta i Vall
Termes d’energia
Punta, Plana i Vall
Calendari estacional
Calendari únic tot l’any
Excessos de potència
Subministraments no interrompibles
Energia reactiva
No s’aplica a aquesta tarifa

Engloba els subministraments que correspondrien a l’antiga tarifa 3.0A

Resum tècnic:

Tensió < 1 kV
Potència contractada
Almenys un període ha de tenir > 15kW
Termes de potència
6 termes creixents Pn+1 ≥ Pn
Termes d’energia
6 termes d’energia
Calendari estacional
Calendari únic amb temporades elèctriques i cinc zones geogràfiques (Península, Balears, Canàries, Ceuta i Melilla)
Excessos de potència
Es mesurarà amb maxímetres en subministraments amb potència contractada <50 kW i mitjançant corba de càrrega quartohorària a la resta de subministraments
Energia reactiva
Penalitzacions per excessos de reactiva inductiva

Engloba els subministraments que correspondrien a les antigues tarifes 3.1A i 6.1A fins a 30 kV

Resum tècnic:

Tensió Superior a 1 kV i inferior a 36 kV
Potència contractada

No s’aplica cap limitació

Termes de potència
6 termes creixents Pn+1 ≥ Pn
Termes d’energia
6 termes d’energia
Calendari estacional
Calendari únic amb temporades elèctriques i cinc zones geogràfiques (Península, Balears, Canàries, Ceuta i Melilla)
Excessos de potència
Es mesurarà amb maxímetres en subministraments amb potència contractada <50 kW i mitjançant corba de càrrega quartohorària a la resta de subministraments
Energia reactiva
Penalitzacions per excessos de reactiva inductiva i reactiva capacitiva (cost 0 €/kVArh per a la capacitiva fins al 31 de desembre del 2021)

Engloba els subministraments que correspondrien a les antigues tarifes 3,1A de 30 kV a 36 kV, 6.1B i 6.2

Resum tècnic: 

Tensió Superior a 30 kV i inferior a 72,5 kV
Potència contractada
No s’aplica cap limitació
Termes de potència
6 termes creixents Pn+1 ≥ Pn
Termes d’energia
6 termes d’energia
Calendari estacional
Calendari únic amb temporades elèctriques i cinc zones geogràfiques (Península, Balears, Canàries, Ceuta i Melilla)
Excessos de potència
Es mesurarà amb maxímetres en subministraments amb potència contractada <50 kW i mitjançant corba de càrrega quartohorària a la resta de subministraments
Energia reactiva
Penalitzacions per excessos de reactiva inductiva i reactiva capacitiva (cost 0 €/kVArh per a la capacitiva fins al 31 de desembre del 2021)

Engloba els subministraments que correspondrien a l’antiga tarifa 6.3

Resum tècnic:

Tensió Superior a 72 kV i inferior a 145 kV
Potència contractada
No s’aplica cap limitació
Termes de potència
6 termes creixents Pn+1 ≥ Pn
Termes d’energia
6 termes d’energia
Calendari estacional
Calendari únic amb temporades elèctriques i cinc zones geogràfiques (Península, Balears, Canàries, Ceuta i Melilla)
Excessos de potència
Es mesurarà amb maxímetres en subministraments amb potència contractada <50 kW i mitjançant corba de càrrega quartohorària a la resta de subministraments
Energia reactiva
Penalitzacions per excessos de reactiva inductiva i reactiva capacitiva (cost 0 €/kVArh per a la capacitiva fins al 31 de desembre del 2021)

Engloba als subministraments que abans es correspondrien amb les antigues tarifes: 6.4 i 6.5

Resum tècnic:

Tensió Superior a 145 kV
 
Potència contractada
No s’aplica cap limitació
Termes de potència
6 termes creixents Pn+1 ≥ Pn
Termes d’energia
6 termes d’energia
Calendari estacional
Calendari únic amb temporades elèctriques i cinc zones geogràfiques (Península, Balears, Canàries, Ceuta i Melilla)
Excessos de potència
Es mesurarà amb maxímetres en subministraments amb potència contractada <50 kW i mitjançant corba de càrrega quartohorària a la resta de subministraments
Energia reactiva
Penalitzacions per excessos de reactiva inductiva i reactiva capacitiva (cost 0 €/kVArh per a la capacitiva fins al 31 de desembre del 2021)

A Endesa pots trobar una tarifa que s’adapti a les necessitats del teu negoci o empresa per poder començar a estalviar en la factura.

{{content.phone.title}}

{{content.phone.text}}

{{content.phone.phoneText}}

{{content.form.title}}

{{content.form.text}}

{{content.form.errors.required}}

{{content.form.errors.phone}}

{{content.form.errors.server}}

{{content.form.success.title}}

{{content.form.success.message}} {{model.phone}}

{{content.cta.title}}

{{content.cta.text}}

Com afecten els peatges a la factura de la llum de la teva empresa?

Des que es va anunciar aquest canvi obligatori, Endesa ha treballat per adaptar totes les tarifes als canvis provocats per la nova regulació.

Tant si la teva empresa o negoci necessita més de 15 kW com si en necessita menys, adaptarem les teves condicions actuals a aquests canvis regulats, buscant sempre la millor opció per al teu perfil de consumidor. Ens adaptem a les teves necessitats.

 

Pagaràs més o menys a la factura de la llum?

La resposta a aquesta pregunta dependrà de com aconsegueixis adequar el consum a aquest nou canvi normatiu. Aquesta reforma pot encarir o abaratir la factura segons el perfil de consum i l’optimització de potència.

Avui més que mai, el que necessites és una tarifa que s’adapti perfectament a les necessitats del teu negoci. A Endesa treballem amb tu perquè el 2021 experimentis millores a la factura de la llum.

En qualsevol cas, si tens cap dubte te’l resoldrem a través dels canals d’Atenció al Client:

icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon
icona anar enrere tornar enrere en la navegació icona número 50 anar a producte Tempo Happy 50 Hores icona calendari anar a producte Tempo Happy Dia icona empreses anar al segment d'empreses icona de gas anar a catàleg de productes de gas icona sol naixent energia renovable icona llar anar al segment de llars icona 24 hores anar a producte One Llum icona electricitat anar al catàleg de productes de Llum icona electricitat i gas anar al catàleg de productes Llum + Gas icona lluna anar al producte One llum Nocturna icona clau anglesa anar al serveis de manteniment icona sol anar al producte Tempo Solar icona rellotge anar als productes Tempo Happy icona rellotge 2 hores anar al producte Tempo Happy 2 Hores icona 24 hores anar al producte One Llum icona número 50 anar al producte Tempo Happy 50 Hores línia elèctrica Mitjana Tensió Veure catàleg de productes amb consum elèctric de 36.000 a 360.000 €/any línia elèctrica Alta Tensió Veure catàleg de productes amb consum elèctric més de 360.000 €/any icona empresa anar al segment d'empreses icona calendari anar al producte Tempo Happy Dia icona Administradors de Finques anar al segment d'Administradors de Finques icona DarkSite icona DarkSite icona bombeta Veure catàleg de productes amb consum elèctric menys de 6.000 €/any icona d'electricitat i gas anar al catàleg de Productes Llum + Gas icona electricitat anar al catàleg de productes d'electricitat icona email contacte de correu electrònic icona fax contacte de fax icona de gas Baixa Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de menys de 6.000 €/any icona de gas Alta Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de 6.000 a 240.000 €/any icona de gas Mitja Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de més de 240.000 €/any icona de gas anar al catàleg de productes de gas icona d'Enel anar a la lloc web de enel icona d'escalfador servei de manteniment de l'escalfador icona manteniment de l'escalfador anar al servei de manteniment OKGas Escalfador icona llar anar al segment de llars icona olla de pressió olla de pressió icona clau anglesa anar al servei de manteniment icona línia elèctrica Mitjana Tensió veure catàleg de productes d'electricitat amb consum de 6.000 a 36.000 €/any icona lluna anar al producte One Llum Nocturna icona esfera anar a lloc web personal icona telèfon contacte telefònic icona sol naixent energia renovable icona panell solar anar a energia solar fotovoltaica icona rellotge anar a productes Tempo Happy icona rajo solguda amb polze cap avall seleccionada la reacció "No m'agrada" icona rajo amb polze cap avall seleccionar la reacció "No m'agrada" icona rajo solguda amb polze cap amunt seleccionada la reacció "M'agrada" icona rajo amb polze cap amunt seleccionar la reacció "M'agrada"
Añadir otro equipo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Eliminar equipo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aspiradora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Horno Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Lavadora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Lavavajillas Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Microondas Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Plancha Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Punto de recarga vehículo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Radiador eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Secadora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Split Aire Acondicionado Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Termo Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Tostador Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Vitrocerámica Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Power edit Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Map marker Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.