• {{currentSearchSuggestions.title}}
 • {{currentSearchSuggestions.title}}
{{navigationCta.name}}

Involucració i inclusió de les nostres persones

Inclusió de les nostres persones

Involucració i inclusió de les nostres persones

Les persones que treballen per a la companyia constitueixen el principal actiu de l'empresa. Per això, apostem per la diversitat i la igualtat d'oportunitats.

Alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 4: Educació de qualitat
ODS 5: Igualtat de gènere
ODS 8: Treball decent i Creixement econòmic

Les persones que treballen per a la companyia constitueixen el principal actiu de l'empresa. Per això, apostem per la diversitat i la igualtat d'oportunitats com a element de diferenciació i de valor per al nostre negoci.

Treballem constantment per identificar i desenvolupar el potencial de les persones, amb la finalitat que la seva tasca contribueixi a convertir la nostra companyia en un referent en el sector. A més, fomentem la formació, el treball en equip i la compartició de coneixements, generant un clima laboral en el qual es premiï el diàleg, la creativitat i la capacitat d'iniciativa.

 

Diversitat i inclusió

A Endesa, en el marc de la nostra Política de Diversitat i Inclusió i de la Política de Drets Humans, rebutgem tota forma de discriminació i ens comprometem a garantir i promoure la diversitat, la inclusió i la igualtat d'oportunitats. També, en compliment dels valors i principis inclosos en el nostre Codi Ètic, adoptem els principis fonamentals següents:

 • No discriminació.
 • Igualtat d'oportunitats per a totes les formes de diversitat.
 • Inclusió.
 • Conciliació de la vida personal, familiar i professional.

 

Desenvolupament del talent i avaluació del rendiment

El 2018 hem incorporat un procés innovador per avaluar els comportaments de les persones basat en l'intercanvi de feedback entre tots els que formem part de l'organització: Open Feedback Evaluation (OFE), que introdueix dues novetats importants:

 1. Les avaluacions les pot fer qualsevol persona de l'organització (abans només avaluava el responsable)
 2. El procés d'avaluació feedback està obert tot l'any (abans es feia en un moment puntual).

 

Formació

La formació en transformació digital ha suposat un capítol important el 2018, amb la impartició de 31.277 hores. En línia amb el nostre objectiu de ser una organització àgil i innovadora, hem incrementat l'oferta de cursos en relació amb la digitalització.

 

Conciliació

Apostem per facilitar la conciliació de la vida laboral i personal a través de cinc grans àrees d'actuació:

 • Qualitat en l'ocupació (contracte indefinit, plans de pensions, salut i benestar, suport a expatriats, etc.), flexibilitat temporal i espacial (reduccions de jornada, excedències, permisos retribuïts, etc.).
 • Suport a la família (excedències, permisos i flexibilitat horària per a la cura de familiars, ajudes a persones grans dependents, etc.).
 • Desenvolupament professional (formació professional/tècnica/en habilitats/en idiomes, programes de voluntariat, coaching, etc.).
 • Igualtat d'oportunitats (assistència professional per a víctimes de violència de gènere, assessorament mèdic, etc.).

 

Tenim en marxa diverses mesures que permeten l'adaptació de la jornada de treball a les necessitats de les persones que treballen a la companyia. Entre aquestes mesures, destaca el projecte Treball Fora de l'Oficina, modalitat innovadora de treball basada en la confiança, que permet més flexibilitat i autonomia a l'empleat per triar els espais, el temps i les formes de treball.

 

Clima Laboral

A Endesa llancem una enquesta de clima cada dos anys per conèixer la motivació i el compromís dels empleats amb l'empresa. El 2018, el resultat va ser de 60,5/100. Al llarg del 2019 es desenvoluparan nous plans d'acció que donin resposta a les inquietuds detectades per part de l'empleat. Aquests plans d'acció tindran un seguiment periòdic, per assegurar el compliment de la planificació i els objectius plantejats.

Com a exemple d'algunes accions incloses en els plans d'acció de l'enquesta anterior, destaca la campanya de comunicació, que va acabar a principis del 2018, relativa a totes les mesures de conciliació que Endesa posa a disposició dels seus empleats.

 

Estem compromesos amb els ODS següents:

 • Icona 4: Educació de qualitat
 • Icona 5: Igualtat de gènere
 • Icona 8: Treball decent i igualtat de gènere

 

Distribució de la plantilla

Distribució de la plantilla a Espanya i Portugal en data 31 de desembre:

 • Directius: 2,9 %
 • Comandaments intermedis: 32,9 %
 • Personal d'administració i gestió: 39,8 %
 • Operaris: 24,4 %

 

Distribució de la plantilla mitjana a Espanya i Portugal:

 • Directius: 2,9 %
 • Comandaments intermedis: 32,5 %
 • Personal d'administració i gestió: 40,2 %
 • Operaris: 24,4 %

 

Sistema integral d'avaluació de l'acompliment

4 sistemes d'avaluació:

 • Open Feedback Evolution (OFE)
 • Gestió per objectius per a Mànagers (MBO)
 • Annual Bonus (AB)
 • Objectiu de Forces de Vendes (OFV)

 

5.616 empleats avaluats - 57,52 % de la plantilla.

6.840 avaluacions realitzades, 2,2 vegades superior al 2015.

 

Formació

8.995 empleats formats - 86 % de la plantilla.

 

Conciliació

9.763 empleats en plantilla - 2.372 empleats es van beneficiar d'alguna de les mesures de conciliació el 2018.

Seguir llegint sobre Pla de sostenibilitat

Salut i seguretat laboral

Veure’n més