Si prefereixes veure el web sempre en català, fes clic aquí.

Integrem la sostenibilitat en les nostres operacions de finançament com a instrument de generació de valor

Les finances sostenibles formen part dels compromisos adquirits en el nostre pla estratègic en matèria de sostenibilitat. Ens permeten objectivar i avalar amb tercers els nostres objectius de sostenibilitat i constitueixen un mitjà valuós per promoure la sostenibilitat entre els diferents grups d'interès.

Alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 7: Energía asequible y no contaminante 

ODS 9: Industria, innovación e infraestructura 

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles 

ODS 13: Acción por el clima 

En el nostre Pla estratègic 2021–2023 hem ratificat el compromís amb un model de negoci totalment sostenible inspirat en els ODS. Com a participants actius en el mercat de les finances sostenibles, hem adoptat un nou enfocament dels instruments de finançament sostenible per donar suport a la nostra estratègia, desenvolupant productes financers innovadors i diversificant la cartera d'operacions perquè inclogui instruments de curt termini i circulant.   

Així, l'any 2020:

  • Hem formalitzat dues operacions de finançament bancari a mitjà termini en format Club Deal per un import total de 550 milions d'euros. Totes dues operacions estan vinculades a un objectiu de sostenibilitat.
  • Hem marcat una fita al mercat Euro Commercial Paper amb el registre a la CNMV del seu SDG7 Euro Commercial Paper Programme per import de 4.000 milions d'euros, ja que és el primer programa corporatiu vinculat als objectius de sostenibilitat inscrit a Europa.
  • Hem formalitzat línies d'avals bancaris vinculats a objectius de sostenibilitat per un import total de 630 milions d'euros i operacions de facturatge de grans clients, clients detallistes i administracions públiques.

La nostra ambició no es limita al paper de donar suport a l'estratègia de les finances sostenibles, sinó que també emprem el finançament sostenible com una eina valuosa per promoure la sostenibilitat entre els grups d'interès (entitats financeres i proveïdors).

En aquesta línia, hem signat dos acords amb entitats financeres per un import total de 329 milions d'euros per introduir criteris de sostenibilitat en l'operativa de confirmació de pagaments.

A més, hem subscrit un préstec de 35 milions d'euros amb el Banc Europeu d'Inversions per finançar el desplegament de 8.500 punts de recàrrega de vehicles elèctrics en quatre anys. D'aquesta manera contribuïm a accelerar la transició cap a la mobilitat elèctrica a Europa, ajudant a reduir les emissions contaminants.

Gráfico datos 2019 y 2020 finanzas sostenibles
  • Les finances sostenibles representen el 45 % del deute financer brut total al tancament de l'exercici 2020 (27 % el 2019). S'espera que aquesta proporció augmenti aproximadament fins al 60 % el 2023. 
icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon