• {{currentSearchSuggestions.title}}
  • {{currentSearchSuggestions.title}}
{{navigationCta.name}}

Política de Drets Humans

Política de Drets Humans

A Endesa ens comprometem a donar suport a la Declaració Universal dels Drets Humans. El respecte als drets humans és un dels principis en què es basa la nostra activitat a tots els països i als territoris on som presents.

El 16 de juny de 2011, el Consell de Drets Humans de les Nacions Unides va adoptar els "Principis Rectors sobre Empreses i Drets Humans", els quals assenyalen que els drets atorgats per la Carta Internacional de Drets Humans són molt importants per a les empreses (la no discriminació, els drets dels pobles indígenes, l'abolició del treball infantil, etc.). El respecte d'aquests drets ha de ser una responsabilitat primordial de les companyies.

En particular, la interpretació d'aquesta responsabilitat manifestada en els Principis Rectors adopta un enfocament que va més enllà dels límits "legals" de la companyia i hi inclou tot el sector: una companyia pot estar involucrada en casos d'abusos dels Drets Humans no només per la seva activitat directa, sinó per no respectar-los de manera indirecta.

El 5 de febrer de 2013, Enel va adoptar l'enfocament establert per les Nacions Unides en el marc de "protegir, respectar i remeiar" a través de l'aprovació, per part del Consell d'Administració, d'una política dedicada al respecte dels Drets Humans, que enforteix i estén el compromís ja establert en el Codi Ètic, el Pla de Tolerància Zero amb la Corrupció i el Programa de Compliment 231.

A Endesa, acollim els principis i compromisos desenvolupats en la Política de Drets Humans del Grupo Enel: el 24 de juny de 2013 aquesta política va ser aprovada pel Consell d'Administració d'Endesa, SA

Els continguts d'aquesta política estan marcats per un procés de consultes multi-stakeholder durant sis mesos en què van participar diferents àrees de la companyia (RSC, Recursos Humans, Legal, Compres, Auditoria, Gestió de Riscos, etc.) i experts internacionals importants. 

La política identifica vuit principis que els empleats i les filials han de complir dins dos grans àmbits: pràctiques laborals i comunitats i societats.

A més, dins d'aquest compromís formal, promovem el respecte d'aquests drets entre els seus contractistes, proveïdors i socis comercials.

D'acord amb el que requereixen els Principis Rectors, es desenvoluparan processos de diligència deguda, com ara, per exemple, l'Avaluació de l'Acompliment dels Drets Humans (HRCA, per les sigles en anglès) a tots els països on operem, la integració de mètriques socials, ambientals i de bon govern en els procediments de gestió de riscos i la definició d'un mètode per avaluar l'impacte social dels projectes industrials.

A Endesa disposem d'un canal específic en el qual els grups d'interès (interns i externs) poden comunicar quan s'ha incomplert aquesta política. També oferim un procés per gestionar reclamacions en línia amb el Codi Ètic

Documents per a descarregar

Política de Drets Humans d'Endesa

PDF (0,33MB) Descarregar

Els nostres projectes sobre política de Drets Humans

Seguir llegint sobre nostres compromisos

Pacte Mundial de les Nacions Unides

Veure’n més