Els danys elèctrics que sol cobrir una assegurança

Un dels tipus de reclamacions més habituals a les companyies d'assegurances són les conseqüències de fallades elèctriques. Es tracta d'un concepte poc definit que sovint ens fa dubtar: la pòlissa cobreix això o no?

Els danys elèctrics són la tercera causa de sinistres a la llar. Per això és fonamental entendre en què consisteix realment el concepte de danys elèctrics i quina és la cobertura més habitual d'aquest problema per part de les asseguradores.

Si sabem què és exactament un dany elèctric, tindrem clar si convé fer una reclamació.

 

Què són exactament els danys elèctrics?

Es considera com a dany elèctric elèctric qualsevol desperfecte relacionat amb un problema de l'electricitat.

També entren dins d'aquest concepte els danys causats per la caiguda d'un llamp.

 

Causes principals dels danys elèctrics

Les causes principals dels danys elèctrics relacionades amb el subministrament elèctric són les següents:

  • Pujades i baixades de tensió.
  • Avaries elèctriques.
  • Existència d'arcs voltaics.
  • Subministrament de corrent anormal o curtcircuits.

Val la pena destacar que la majoria d'avaries elèctriques estan causades per l'antiguitat de l'equipament i l'excés d'hores de funcionament.

Com a conseqüència dels danys elèctrics, les neveres són els aparells que presenten un número més alt de reclamacions a les assegurances en concepte de sinistres, seguides de les vitroceràmiques i els televisors.

“Els frigorífics, les vitroceràmiques i els televisors són els aparells que pateixen més desperfectes a causa de fallades elèctriques, segons les reclamacions a les assegurances.”

{{content.form.title}}

{{content.form.text}}

{{content.form.errors.required}}

{{content.form.errors.phone}}

{{content.form.errors.server}}

{{content.form.success.title}}

{{content.form.success.message}} {{model.phone}}

{{content.phone.title}}

{{content.phone.text}}

{{content.phone.phoneText}}

{{content.cta.title}}

{{content.cta.text}}

Com cobreixen els danys elèctrics les assegurances?

Els danys elèctrics poden comportar conseqüències molt negatives, tant per al continent com per al contingut d'un domicili. Per aquest motiu, és important conèixer quines són les cobertures més habituals de les assegurances en cas de sinistres derivats d'algun problema elèctric.

Tot i que no són tan habituals com en el contingut, no podem oblidar que es poden produir danys importants en les instal·lacions elèctriques. A més, en aquests casos el cost econòmic sol ser bastant més elevat que quan l'avaria afecta només el contingut.

Les assegurances solen cobrir els elements fixos que formen part d'una instal·lació elèctrica, com ara el cablatge, els endolls i els interruptors instal·lats. Evidentment, si aquest sinistre origina un foc caldrà fixar-se en les cobertures específiques d'incendis.

Per reclamar la cobertura per danys en el continent, cal acreditar-ne la causa correctament amb un informe tècnic d'un pèrit. A més, és normal que l'asseguradora comprovi que el pagament del subministrament està al dia i que l'avaria no s'ha produït a causa d'una manipulació del quadre elèctric.

Els danys elèctrics en el contingut són els més habituals i solen estar provocats per incidències a la xarxa, com les pujades i baixades de tensió. En aquest cas, també se sol·licitarà tota la documentació necessària per determinar l'origen de l'avaria.

 

Quins danys elèctrics no queden coberts?

En general, les assegurances no cobreixen els danys produïts al mobiliari del jardí. També solen quedar fora de la cobertura els aparells elèctrics de més de 10 anys. En el cas d'electrodomèstics d'ús intensiu, com ara els sistemes de calefacció elèctrica, aquesta quantitat d'anys es pot reduir considerablement.

Tampoc no solen estar cobertes les bombetes, els llums ni els danys estètics que es puguin produir, a menys que afectin el funcionament normal de l'aparell elèctric danyat.

Back Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 50 icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Calendar icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Empresa icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Gas icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sunset icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Hogar icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 24h icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Luz icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Luz Gas icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Moon icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Settings icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sun icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Time icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 2h_1 description_2h_1 24h description_24h 50h description_50h big_business description_big_business big_corporations description_big_corporations business description_business calendar description_calendar condo_manager description_condo_manager darksite description_darksite electric_energy description_electric_energy electricity_gas description_electricity_gas config description_config electricity_gas_config description_electricity_gas_config electricity description_electricity email description_email fax_1 description_fax_1 gas_big_business description_gas_big_business gas_big_corporation description_gas_big_corporation gas_medium_business description_gas_medium_business gas description_gas go_to_enel.com description_go_to_enel heater description_heater heating_maintenance description_heating_maintenance home description_home kitchen description_kitchen maintenance description_maintenance medium_business description_medium_business night description_night personal_website description_personal_website phone_call description_phone_call renewables description_renewables solar_panel description_solar_panel some_hours description_some_hours thumb_down_solid description_thumb_down_solid thumb_down description_thumb_down thumb_up_solid description_thumb_up_solid thumb_up description_thumb_up
“Les assegurances de la llar no solen cobrir trencaments de bombetes ni de llums a causa de fallades elèctriques.”

Què cal tenir en compte a l'hora de contractar una assegurança?

Els danys elèctrics estan coberts a les pòlisses multirisc de la llar. Per tant, és important analitzar molt bé l'assegurança que volem contractar abans de signar el document. Només d'aquesta manera tindrem la seguretat que ens protegirà en el cas d'aquest tipus de sinistres.

A més, cal tenir en compte que no totes les companyies contemplen els mateixos supòsits ni les mateixes indemnitzacions en el cas d'un sinistre per danys elèctrics. Com a conseqüència, és recomanable que comparem diverses opcions per veure quina ens ofereix més protecció i, fins i tot, quin dels productes és més adequat per al nostre cas.

En aquest sentit, hem de tenir especialment clar quins aparells elèctrics cobreix la pòlissa, i en quines condicions concretes. Val la pena assenyalar que moltes companyies d'assegurances solen establir una franquícia sobre la quantitat que han d'abonar. També hi ha la possibilitat que s'estableixi la cobertura per a electrodomèstics a partir d'un valor determinat, i que els de cost més econòmic quedin desprotegits.

Finalment, hi ha asseguradores que estableixen la possibilitat d'una indemnització per danys elèctrics basada en el valor real de l'aparell a la pòlissa d'assegurances. És a dir, en el valor que té l'aparell en el moment del sinistre, i no quan el vas comprar.

En definitiva, podem dir que les assegurances només cobreixen determinats danys elèctrics i que, a més, disposen de diverses opcions per establir la indemnització corresponent.

 

La millor assegurança és que no falli mai res

La necessitat de tenir una assegurança de la llar és evident, igual que la de revisar a fons el que pagues i el que cobrirà la pòlissa.

Tanmateix, la millor manera d'evitar les complicacions de qualsevol cobertura és evitar tot tipus d'avaries elèctriques. Això és possible? Una manera perfectament possible d'intentar-ho és mitjançant un manteniment adequat de les instal·lacions.

Contractar un servei de manteniment et garanteix que la instal·lació estarà sempre en un estat òptim i redueix al mínim la probabilitat de danys elèctrics. Et recomanem que t'informis sobre OKLlum Assist, un servei de manteniment amb reparacions il·limitades:

Back Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 50 icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Calendar icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Empresa icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Gas icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sunset icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Hogar icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 24h icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Luz icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Luz Gas icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Moon icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Settings icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sun icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Time icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 2h_1 description_2h_1 24h description_24h 50h description_50h big_business description_big_business big_corporations description_big_corporations business description_business calendar description_calendar condo_manager description_condo_manager darksite description_darksite electric_energy description_electric_energy electricity_gas description_electricity_gas config description_config electricity_gas_config description_electricity_gas_config electricity description_electricity email description_email fax_1 description_fax_1 gas_big_business description_gas_big_business gas_big_corporation description_gas_big_corporation gas_medium_business description_gas_medium_business gas description_gas go_to_enel.com description_go_to_enel heater description_heater heating_maintenance description_heating_maintenance home description_home kitchen description_kitchen maintenance description_maintenance medium_business description_medium_business night description_night personal_website description_personal_website phone_call description_phone_call renewables description_renewables solar_panel description_solar_panel some_hours description_some_hours thumb_down_solid description_thumb_down_solid thumb_down description_thumb_down thumb_up_solid description_thumb_up_solid thumb_up description_thumb_up

Descobreix en un minut el producte que més s'adapta a tu:

{{firstStep.title}}

Estem trobant l'energia adequada per a tu...

icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon