Què has de fer per donar d'alta el gas de casa teva

Et donem les claus per donar d'alta el gas al teu habitatge, els documents necessaris i els passos que has de seguir.

Per donar d'alta el gas en un habitatge, el primer que has de saber és que cal disposar d’un certificat d'instal·lació expedit per un instal·lador autoritzat.

 

Com sé si el gas pot arribar a casa meva?

Si volem que el gas arribi a casa nostra necessitarem una connexió de servei. Això requereix que hi hagi una instal·lació. 

 

La connexió de gas en habitatges en comunitats d'edificis

Si vivim en una comunitat de veïns d'un edifici, és la comunitat qui ha de demanar aquesta instal·lació.

Primer de tot, s'ha d'obtenir la informació de si la xarxa de gas natural arriba a la nostra zona de residència. Si hi arriba, l'instal·lador durà a terme les obres necessàries. 

Comprovar que la instal·lació funcioni correctament és competència de la distribuïdora, la qual, un cop feta la verificació, proporcionarà un codi de subministrament a l'instal·lador anomenat CUPS. Amb aquest codi, l'instal·lador emetrà el certificat oficial d'instal·lació. La instal·lació en una comunitat de veïns consta de dues parts:

  • La instal·lació de connexió de servei comuna o general de l'edifici (IRC).
  • Cadascuna de les connexions individuals dels diferents habitatges que es vulguin connectar (IRI).

Es pot donar el cas que un habitatge no tingui connexió IRI, ja que moltes vegades es planteja com a optativa. En aquest cas la connexió s'haurà de demanar individualment a l'instal·lador autoritzat i s'haurà de tornar a comprovar, tot i que mantindrà el mateix CUPS.

Back Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 50 icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Calendar icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Empresa icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Gas icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sunset icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Hogar icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 24h icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Luz icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Luz Gas icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Moon icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Settings icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sun icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Time icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 2h_1 description_2h_1 24h description_24h 50h description_50h big_business description_big_business big_corporations description_big_corporations business description_business calendar description_calendar condo_manager description_condo_manager darksite description_darksite electric_energy description_electric_energy electricity_gas description_electricity_gas config description_config electricity_gas_config description_electricity_gas_config electricity description_electricity email description_email fax_1 description_fax_1 gas_big_business description_gas_big_business gas_big_corporation description_gas_big_corporation gas_medium_business description_gas_medium_business gas description_gas go_to_enel.com description_go_to_enel heater description_heater heating_maintenance description_heating_maintenance home description_home kitchen description_kitchen maintenance description_maintenance medium_business description_medium_business night description_night personal_website description_personal_website phone_call description_phone_call renewables description_renewables solar_panel description_solar_panel some_hours description_some_hours thumb_down_solid description_thumb_down_solid thumb_down description_thumb_down thumb_up_solid description_thumb_up_solid thumb_up description_thumb_up

La connexió en habitatges unifamiliars

En el cas dels habitatges unifamiliars el procés es pot simplificar, ja que es tracta de connexions individuals. No obstant això, la connexió de servei general, quan està en una colònia, urbanització o conjunt residencial d'habitatges unifamiliars adossats, se sol gestionar també des de la comunitat constituïda per a aquests habitatges, en un procediment similar a l'anterior.

 

El cànon d'IRC

Quan una comunitat emprèn una instal·lació, la part d'instal·lació comuna només l’abonen els veïns que s'uneixin a la xarxa mitjançant connexions individuals, ja que s'estableix com a càrrec periòdic en la factura de la distribuïdora en concepte de cànon d'arrendament de la instal·lació, amb una durada màxima de 20 anys des que s’executa.

Quan ja estan fetes les instal·lacions: el procés d'alta

El procés d'alta de subministrament d'energia pròpiament dit comença des que tota la instal·lació estigui ja feta; és pràcticament el mateix tant si es tracta d’una primera alta com d’una reactivació.

El CUPS

Per a qualsevol procés d'alta és imprescindible el CUPS que, com hem vist, és un codi de subministrament que proporciona la distribuïdora des del primer moment.

La sigla CUPS fa referència al codi universal de punt de subministrament; és a dir, és un codi únic que identifica cada punt de subministrament de la xarxa de gas natural al nostre país. Perquè te’n facis una idea, és el DNI del teu punt de subministrament. No canvia en cap circumstància i no està vinculat a cap persona.

Si, per exemple, el propietari anterior d'un habitatge ha donat de baixa el subministrament i tu, com a nou propietari, el vols reactivar, recuperes el mateix número de CUPS.

Pot passar que si hem adquirit l’habitatge de segona mà, no localitzem aquest codi i hàgim de reactivar una alta. En aquest cas haurem de demanar a la distribuïdora que comprovi en els seus arxius el codi corresponent al nostre habitatge.

 

Documentació que hem d'aportar

A més del CUPS, que ja hem assenyalat com a imprescindible, hem d'aportar les dades i els documents següents:

  • Titular del contracte de subministrament: DNI o CIF si és una empresa.
  • Adreça detallada del subministrament.
  • Llicència de nova ocupació: en habitatges nous.
  • Certificats d'instal·lació IRI i IRC: només ho demanen de vegades.

El certificat d'instal·lació serà vàlid si fa menys d’un any que el subministrament està inactiu. Si no és així s'ha de demanar una altra revisió i l'expedició d'un certificat nou. Altres dades que haurem de fer constar en el contracte de subministrament de la casa Per tenir gas a la casa haurem de seleccionar una tarifa de gas. A Endesa t'oferim la tarifa One Gas (ENLLAÇ ONE GAS), amb què podràs gaudir d'un preu fix i gestionar-ho absolutament tot a través d'internet.

En aquest punt, és important que distingim entre la figura de la comercialitzadora i la distribuïdora. La primera, tot i que és la que s'encarrega generalment de gestionar-ho tot, l'alta i el contracte, en realitat només té un paper eminentment de gestió de la instal·lació. La veritable responsable del subministrament, les connexions, les instal·lacions i la xarxa és la distribuïdora. No obstant això, és la comercialitzadora la que porta a terme tasques de comercialització i cobrament. Per això, davant una reclamació de responsabilitats, com per exemple pot ser la devolució d'un càrrec del cànon d'IRC indegut, la competència i la responsabilitat correspondran a la distribuïdora.

Quin és el termini per a la instal·lació?

Un cop s’han fet correctament tots els passos que hem exposat, l'alta en el subministrament de gas estarà completada i la companyia acostuma a habilitar el subministrament de manera efectiva en un termini no superior a 5 o 7 dies.

El subministrament de gas no ha de plantejar cap problemàtica. L'habitual és que la documentació estigui al dia i que els propietaris ens la proporcionin, però és convenient comprovar-ho en el moment que adquirim casa nostra. No obstant això, per resoldre qualsevol dubte sobre la teva instal·lació i el teu subministrament, compta amb nosaltres.

Back Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 50 icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Calendar icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Empresa icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Gas icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sunset icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Hogar icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 24h icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Luz icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Luz Gas icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Moon icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Settings icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sun icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Time icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 2h_1 description_2h_1 24h description_24h 50h description_50h big_business description_big_business big_corporations description_big_corporations business description_business calendar description_calendar condo_manager description_condo_manager darksite description_darksite electric_energy description_electric_energy electricity_gas description_electricity_gas config description_config electricity_gas_config description_electricity_gas_config electricity description_electricity email description_email fax_1 description_fax_1 gas_big_business description_gas_big_business gas_big_corporation description_gas_big_corporation gas_medium_business description_gas_medium_business gas description_gas go_to_enel.com description_go_to_enel heater description_heater heating_maintenance description_heating_maintenance home description_home kitchen description_kitchen maintenance description_maintenance medium_business description_medium_business night description_night personal_website description_personal_website phone_call description_phone_call renewables description_renewables solar_panel description_solar_panel some_hours description_some_hours thumb_down_solid description_thumb_down_solid thumb_down description_thumb_down thumb_up_solid description_thumb_up_solid thumb_up description_thumb_up

Descobreix en un minut el producte que més s'adapta a tu:

{{firstStep.title}}

Estem trobant l'energia adequada per a tu...

Posts relacionats

icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon