Si prefereixes veure el web sempre en català, fes clic aquí.

Una segona vida per als equips de les centrals de carbó en procés de tancament

Apliquem l'economia circular en el procés de tancament i desmantellament de les nostres centrals de carbó per prioritzar la recerca d'una segona vida dels equips i materials i reduir al màxim la generació de residus.

Central de Compostilla (Lleó).
Central de Compostilla (Lleó).

Apliquem l'economia circular en el procés de tancament i desmantellament de les nostres centrals de carbó per prioritzar la recerca d'una segona vida dels equips i materials i reduir al màxim la generació de residus.

El tancament de les centrals de carbó forma part de l'estratègia de descarbonització del nostre mix energètic, la qual es basa en un ambiciós pla de reducció progressiva d'emissions durant els propers anys fins a l'eliminació completa el 2050.

El desmantellament d'aquestes centrals es farà amb un enfocament d' economia circular un nou model que ja estem aplicant en altres àmbits de la nostra activitat, com ara els nous projectes de generació renovable, l'emmagatzematge energètic o la distribució elèctrica.

«L'objectiu que ens vam proposar en els projectes de desmantellament és executar-los de manera que se n'obtingui el màxim resultat en termes de sostenibilitat i d'economia circular. Per a això s'ha de compatibilitzar l'execució dels treballs amb la maximització del valor de tots els equips, materials i recursos presents a les nostres centrals, i que la producció de residus sigui la mínima possible», explica Beatriz Muñiz Baum, responsable de projectes en generació tèrmica.

«En aquest sentit hem assumit una sèrie de compromisos, juntament amb el contractista del desmantellament, que implementen les mesures i plans d'acció necessaris per optimitzar els recursos disponibles i garantir la recuperació de materials, equips i components mitjançant la reutilització, reparació i/o valorització», amplia Muñiz.

«L'objectiu que ens hem proposat en els projectes de desmantellament és executar-los de manera que se n'obtingui el màxim resultat en termes de sostenibilitat i d'economia circular."

- Beatriz Muñiz Baum, líder d'Execució de Projectes Iberia - Projectes Tèrmics

Per posar en pràctica aquest enfocament circular, hem incorporat a les especificacions tècniques per a les empreses contractistes l'obligació d'implementar un Pla de Desmantellament Circular. La prioritat en aquest pla ha de ser la cerca d'una segona vida dels equips, components i materials davant qualsevol altra acció de gestió, com ara la valorització com a residu o, en última instància, el dipòsit en un abocador. En els casos en què l'opció de donar una segona vida als actius no sigui viable, es fa especial èmfasi en el seguiment i la traçabilitat dels residus que es valoritzen.

Una altra part important d'aquest pla és la incorporació d'una sèrie d'indicadors que mesuraran la circularitat de l'activitat de desmantellament al llarg de l'execució dels treballs. Entre d’altres factors, es mesurarà la quantitat total de residus evitats, el valor econòmic que reporta a la companyia trobar una segona vida per als actius i la matèria primera que s'ha estalviat en possibles processos de fabricació. També es farà una equivalència de les tones de CO2 no emeses a l'atmosfera.

 Central de Litoral (Almeria).
Central de Litoral (Almeria).

Reutilització d'actius: estalvi econòmic i reducció de residus

A més de buscar una segona vida als actius o la seva valorització com a residu, s'ha treballat en la reutilització d'equips en altres centrals, i també en la gestió de donacions a entitats de caràcter social o cultural.

En el cas de la central de Litoral, a Almeria, s'ha dut a terme el projecte "Spare parts and equipment New Life", liderat per O&M Thermal, que ha permès reutilitzar els catalitzadors de la central espanyola de Litoral a les centrals italianes de La Spezia i Fusina, d'acord amb les necessitats de funcionament previst pel sistema elèctric italià.

El catalitzador és una maquinària indispensable que permet minimitzar l'impacte ambiental durant el període d'activitat d'aquest tipus de centrals, ja que redueix els òxids de nitrogen de les emissions de gasos, tot convertint-les en composts innocus per al medi ambient, com ara el nitrogen i el vapor d'aigua.

Gràcies a aquesta iniciativa, s'ha evitat l'eliminació de gairebé 227 tones de mòduls de catalitzadors i s'ha pogut reutilitzar un equip en perfecte estat amb un valor de mercat d'uns 600 mil euros.

Però la circularitat en aquesta iniciativa no es limita a la reutilització i l'estalvi, també hi és en l'intercanvi d'habilitats i la col·laboració entre els equips espanyol i italià.

Alternadors a la central d'Andorra, Terol.
Alternadors a la central d'Andorra, Terol.

Un altre exemple de reutilització d'equips és el cas de la central d'Andorra, a Terol, en què es reutilitzaran els alternadors síncrons per a la planta fotovoltaica que es construirà. Això representa evitar més de 1.200 tones de residus, i també la reutilització de la part de les infraestructures necessàries per a la construcció i connexió de la nova instal·lació renovable.

També es fa un segon ús dels recanvis que hi ha en els magatzems de les centrals: la companyia reutilitzarà el 32 % dels recanvis emmagatzemats a Andorra i més del 21 % dels de la central de Compostilla (Lleó).

 

Valorització de residus i demolició selectiva

En totes les tasques de desmantellament, d'una durada de diversos anys, hi ha un tractament dels residus que ja es feia i que també forma part de la circularitat del procés. Els residus de formigó d'aquest procés es faran servir per emplenar els buits generats en les obres, i també en la remodelació morfològica del terreny després de les demolicions. Altres residus que es valoritzen són els materials ceràmics, guixos, metalls (ferro, acer), terres i roques no contaminades, i altres residus de construcció i demolició.

La demolició es fa de forma selectiva, és a dir, de forma gradual i coordinada per assegurar el màxim aprofitament dels materials que constitueixen el residu de demolició, minimitzant-ne la fracció destinada a abocador. Actualment es treballa perquè la valorització dels residus generats estigui per sobre del 90 %.

A fi de minimitzar les afectacions a l'entorn, s'implantarà un pla de vigilància ambiental amb especial atenció a les emissions i els abocaments durant l'execució dels treballs.

 

Plans Futur-e per a una transició justa

Per mitigar l'impacte social i econòmic provocat pel cessament d'activitat d'aquestes plantes duem a terme plans Futur-e a l'entorn de les centrals. L’objectiu d’aquests plans és crear valor compartit amb tots els agents locals afectats i aplicar criteris d'economia circular per aconseguir nous models empresarials que funcionin en els diferents entorns.

Els plans Futur-e inclouen la incorporació de mà d'obra local en els desmantellaments i en el desenvolupament de nous projectes renovables, accions formatives dirigides a millorar l'ocupabilitat dels professionals de l'entorn, mesures per al foment de l'activitat econòmica i l'ocupació a la zona i iniciatives per promoure la sostenibilitat en els municipis.

En el cas de Compostilla s'ha fet també una convocatòria internacional de projectes per atraure activitat econòmica i ocupació a la zona. Gràcies a aquest concurs s'han identificat ja diversos projectes que es podrien desenvolupar a l'emplaçament de la central i que podrien convertir Compostilla en un referent de mobilitat sostenible, serveis sociosanitaris i economia circular a escala nacional.

Aquest model de reindustrialització inclou igualment el vector de circularitat, tant per la reutilització de part de l'emplaçament de Compostilla per a albergar noves iniciatives industrials com pel caràcter circular mateix dels projectes que s'acabaran implantant: reutilització de pales d'aerogeneradors, valorització de residus, nous usos per a bateries de cotxes elèctrics o producció d'hidrogen obtingut a partir de fonts renovables.

Aquest model de concurs internacional per atraure projectes de reindustrialització amb criteris de circularitat s’aplicarà també a la central de Litoral a Almeria a partir del 2021.

Contingut relacionat

icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon