Les tarifes d'accés del gas

Les tarifes d'accés (també anomenades peatges) són un dels elements de la teva factura. En el gas, la teva tarifa d'accés depèn del que consumeixes anualment.

El gas es crema i d'aquí s’origina la calor que necessites per a la teva calefacció i l’aigua calenta, o la flama per a la teva cuina. Però el recorregut des del subsol, en el qual es troba el gas, fins a la teva casa és llarg i costós. Cal extreure’l, processar-lo, emmagatzemar-lo i transportar-lo mitjançant gasoductes, vaixells o camions-cisterna.

Per pagar el que costa mantenir l'àmplia xarxa de gas natural canalitzat existeixen unes tarifes d'accés que estan presents en la teva factura. Si estàs al mercat regulat del gas, aquest cost apareixerà desglossat (i sovint figurarà com ATR o Accés de Tercers a la Xarxa). Si estàs en el mercat lliure, aquest cost repercutirà tant en el teu terme fix (potència) com en el teu consum o terme variable.

Visquis on visquis, sigui quina sigui la teva companyia de gas, estiguis al mercat lliure o en el regulat... el cost d'aquestes tarifes sempre serà el mateix i sempre el decidirà el Ministeri amb competències per a l'Energia.

 

Tarifes d'accés del gas

Ens referim únicament al gas natural a baixes pressions (iguals o inferiors a 4 bars) que són les que usen les llars. Per a pressions superiors existeixen altres tarifes d'accés.

Tens tota la llibertat del món per triar la teva tarifa de gas. En canvi, no pots triar la teva tarifa d'accés. Te’n tocarà una o una altra segons quants kWh consumeixis a l'any:

  • Menys de 5.000 kWh a l’any: correspon la tarifa d’accés 3.1. Aquest nivell de consum és l'habitual en llars on no hi ha calefacció per gas natural però sí aigua calenta i/o cuina. També és factible en llars que encenen poc la calefacció.
  • Entre 5.000 i 50.000 kWh a l'any: en aquests casos la tarifa d'accés serà la 3.2. Dins d'aquest rang es troben la gran majoria de llars amb calefacció per gas natural.
  • Entre 50.000 i 100.000 kWh a l'any: tarifa d'accés 3.3 per a consums elevats i infreqüents a les cases (la mitjana d'una llar amb calefacció de gas ronda els 10.000 kWh anuals). Per a consums encara superiors existeixen la 3.4 i la 3.5, però parlem de xifres inassolibles per a un consumidor domèstic.

Una vegada a l'any, la companyia distribuïdora de gas revisarà si la tarifa d'accés aplicada es correspon amb el nivell de consum. Si no és així, procedirà a canviar la tarifa d'accés.

Les conseqüències de canviar de tarifa d'accés són clares i es noten de seguida en la teva factura: el terme fix (potència) de la tarifa 3.1 és molt més barat que el de la tarifa 3.2, però a canvi el terme variable (consum) és més car en la 3.1 que en la 3.2.

“La tarifa d'accés del gas no es tria. Se t'aplica una o una altra segons el teu consum durant l'últim any.”
Tarifes d'accés Gas (Baixa pressió)
Consum anual
Tarifes d'accés
< 5.000 kWh 3.1
De 5.000 kWh a 50.000 kWh 3.2
De 50.000 kWh a 100.000 kWh 3.3
icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon