• {{currentSearchSuggestions.title}}
  • {{currentSearchSuggestions.title}}
{{navigationCta.name}}

Les tarifes d'accés de la llum

Les tarifes d'accés (també cridades peatges) són un dels elements de la teva factura. En l'electricitat, la teva tarifa d'accés depèn fonamentalment de la potència contractada.

Prémer l'interruptor és fàcil, però si la bombeta s'il·lumina és, entre altres coses, perquè una immensa xarxa porta l'electricitat des d'on es genera fins a casa teva.

A Espanya hi ha més de 43.000 quilòmetres de línies d'alta tensió (la circumferència de la Terra mesura una mica menys) i més de 5.000 subestacions que garanteixen que l'electricitat es distribueixi a la tensió adequada. Mantenir en bon estat aquestes infraestructures no és barat. Els diners necessaris s'obtenen de les tarifes d'accés.

És per això que un dels components de la teva factura és la tarifa d'accés, a la qual es fa referència mitjançant les sigles ATR (Accés de Tercers a la Xarxa).

Si estàs connectat a la xarxa elèctrica hauràs de pagar una tarifa d'accés que repercutirà tant sobre el terme fix de la factura (potència) com sobre el terme variable (consum). Si estàs en el mercat regulat (tarifa PVPC), el seu cost vindrà desglossat. Si estàs en el mercat lliure, anirà inclòs en el preu del kW de potència i del kWh de consum.

Visquis on visquis, sigui quina sigui la teva companyia elèctrica, estiguis al mercat lliure o en el regulat... el cost d'aquestes tarifes sempre serà el mateix i sempre el decidirà el Ministeri amb competències per a l'Energia.

 

Tarifes d'accés de l'electricitat

En triar la teva tarifa de llum tens tota la llibertat del món. En canvi, no pots triar directament la teva tarifa d'accés. Et tocarà una o una altra en funció d'altres factors que sí que pots triar:

  • Potència contractada: totes les potències inferiors a 10 kW (la immensa majoria de les llars) tindran una tarifa d'accés 2.0. Les que es trobin entre 10 kW i 15 kW, tindran una tarifa 2.1. Per sobre de 15 kW, i mentre seguim en baixa tensió, la tarifa d'accés serà la 3.0. Aquestes són les tarifes d'accés que pot tenir un consumidor domèstic. A mesura que va pujant el número de la tarifa, en puja també el preu.
  • Discriminació horària: totes les tarifes d'accés esmentades anteriorment tenen un "cognom" en funció de si tenen o no discriminació horària. Si no en tenen, portaran una A després del número (2.0A i 2.1A). Si tenen discriminació horària en dos períodes (punta i vall), portaran una DHA després del número (2.0DHA i 2.1DHA). Si tenen discriminació en tres períodes (punta, vall i supervall), portaran una DHS després del número (2.0DHS i 2.1DHS). L'excepció és la 3.0A, que sempre té tres períodes (punta, pla i vall).
“La gran majoria de llars tenen una tarifa d'accés 2.0, ja sigui amb (2.0DHA) o sense (2.0A) discriminació horària en dos períodes.”
Tarifes d'accés Electricitat (Baixa tensió)
Potència
Sense DH
Amb DH 2 períodes
Amb DH 3 períodes
< 10 kW 2.0A 2.0DHA 2.0DHS
De 10kW a 15kW
2.1A 2.1DHA 2.1DHS
> 15 kW 3.0A (*sempre amb DH 3 períodes)