Què és la tarifa regulada PVPC?

El PVPC, o Preu Voluntari per al Petit Consumidor, és el sistema de fixació del preu de la llum implantat pel govern per a clients de mercat regulat

El PVPC, o Preu Voluntari per al Petit Consumidor, és el sistema de fixació del preu de la llum implantat pel govern per a clients de mercat regulat (clients que tenen un contracte amb una Comercialitzadora de Referència amb una potència contractada no superior als 10 kW. La tarifa PVPC va substituir el 28 de març de 2014 ( Reial Decret ) la Tarifa d'Últim Recurs (TUR).

Amb l'entrada en vigor del PVPC, la factura de llum segueix tenint tres components:

  • El preu de produir l'electricitat.
  • Els peatges d'accés, que determina el Ministeri d'Indústria, per cobrir totes les activitats necessàries relacionades amb el procés de transportar el subministrament elèctric fins a casa teva i la resta dels costos a càrrec del sistema elèctric.
  • Impostos establerts.

Amb el PVPC només es modifica la manera de calcular el preu de produir l'electricitat.

 

En què es diferencia la tarifa PVPC de l'antiga tarifa TUR?

Quan hi havia la TUR, el preu de l'electricitat es fixava a unes subhastes trimestrals entre les generadores i les distribuïdores elèctriques. Això va desaparèixer amb la PVPC i va començar a implementar-se un nou mercat en què els preus varien cada hora de cada dia, segons l'oferta i la demanda. Diversos factors influeixen en les pujades i baixades del preu del kWh en la tarifa regulada PVPC.

 

Com es duu a terme la facturació en PVPC?

Este nuevo sistema se aplicará de dos formas:

 

1. Si ja tens un comptador intel·ligent

És possible saber quants kWh consumeixes cada hora de cada dia, així que només cal aplicar els preus comunicats per la xarxa elèctrica espanyola (Red Eléctrica Española). 

El comptador intel·ligent ha d'estar integrat en el sistema de telegestió, i des d'aquest sistema la comercialitzadora hi accedirà per fer-te la facturació a partir dels consums perfilats reals.

El comptador disposarà d'algunes dades, que també estan presents a la factura, com la potència que tens contractada, el peatge d'accés i, si s'escau, si ets beneficiari del bo social.

És possible saber quants kWh consumeixes cada hora de cada dia, de manera que simplement cal aplicar els preus segons són comunicats per Red Eléctrica Española.

 

2. Si encara no tens un comptador intel·ligent

És impossible saber quants kWh consumeixes cada hora, de manera que se t'aplica el perfil d'un consumidor mitjà (creat per Red Eléctrica Española).

En principi, des del 2019 totes les llars haurien de disposar d’un comptador intel·ligent connectat al sistema de telegestió, així que el més probable és que sí que el tinguis instal·lat i no hagis de fer cap gestió addicional.

Si tot i això encara no estàs segur de tenir-lo instal·lat, pots contactar amb l'empresa distribuïdora d'energia i preguntar si el teu comptador intel·ligent està disponible.

La distribuïdora assignada a la teva zona geogràfica s'encarregarà de canviar el comptador i de notificar-t’ho abans de fer el canvi. Ha d’enviar un tècnic especialitzat perquè et canviï el comptador analògic per un de digital. Recorda que no hauràs de pagar res al tècnic autoritzat que retiri el comptador i instal·li el nou. 

 

En què consisteix el model de facturació PVPC?

En el mercat elèctric regulat se't factura segons:

  • El teu consum real durant cada hora.
  • El preu de la llum en aquella mateixa hora.

El consum real i exacte durant cada hora el proporcionen els comptadors intel·ligents.

El preu del kWh en la tarifa PVPC canvia cada hora de cada dia. En aquesta eina pots consultar el preu de l'electricitat actualitzat.

Multiplicant els kWh consumits cada hora pel preu del kWh en cada una d'aquestes hores, obtindràs el que se't factura pel consum d'energia.

 

A quins clients s'aplica el model PVPC?

Poden optar al PVPC els usuaris de xarxes elèctriques de baixa tensió que tinguin contractada una potència inferior o igual a 10 kWh. La gran majoria d’habitatges a Espanya no arriben a aquesta potència, de manera que és habitual accedir a aquesta tarifa.

De la mateixa manera, la llei també preveu que puguin acollir-se a aquesta modalitat de facturació els clients que, igual que els anteriors, tinguin una potència inferior o igual a 10 kWh, i que, a més, tinguessin contractada la tarifa d'últim recurs abans de l'entrada en vigor del RD, sense haver canviat de tarifa o haver-ne sol·licitat una altra.

Aquesta tarifa (PVPC) s'aplica a tots els clients que estan en el mercat regulat i cal destacar-ne 2 elements fonamentals:

1

Els comptadors intel·ligents

Aquests comptadors digitals envien automàticament el consum en kWh per a cada hora. Ja no cal que un tècnic vagi al teu domicili ni tampoc que enviïs les lectures tu mateix.

2

La comercialitzadora de referència

En el mercat lliure hi ha moltes companyies i moltes tarifes. En el mercat regulat només hi ha unes quantes elèctriques, anomenades comercialitzadores de referència, i totes ofereixen la tarifa PVPC.

Si tens la tarifa PVPC però encara no disposes d’un comptador intel·ligent, per conèixer el consum es farà servir el perfil de consumidor mitjà que elabora Red Eléctrica Española.

 

Quines possibilitats ofereix el PVPC?

Tens 3 opcions dins del PVPC:

 

Tarifa general

S'aplica una corba de preus per a cada dia, que varia segons l'hora i, en general, el preu és més baix durant la nit i més alt a les hores d'esmorzar i sopar.

És a dir, s'apliquen 24 preus diferents de la llum diaris sense cap mena de diferenciació entre hores. Només depèn de la demanda i el preu natural de l'energia.

 

Tarifa nocturna

S'estableixen dos períodes de temps: un període punta (durant el dia) i un període vall (durant la nit), durant els quals el preu de la llum és molt diferent.

Període punta:
Hivern: de 12 a 22 hores.
Estiu: de 13 a 23 hores.

Període vall:
Hivern: de 22 a 12 hores.
Estiu: de 23 a 13 hores.

 

Tarifa Supervall

És una tarifa que divideix el dia en tres períodes. Disposa d'un període Supervall des de la 1 h fins a les 7 h pensat per fer més econòmica la recàrrega del vehicle elèctric.

És a dir, en aquesta tarifa, el preu més baix de la llum se centra durant la matinada, tot l'any.

També hi ha una franja horària amb un preu intermedi entre les 7 h i les 13 h i entre les 23 h i la 1 h. Finalment, l'horari més car per al preu de la llum correspon a les hores centrals del dia, entre les 13 h i les 23 h.

 

Clients amb abonament social

Si tens un abonament social, se t'aplica la tarifa PVPC amb un 25 % de descompte. Per saber quins són els requisits per poder acollir-se a l'abonament social, fes clic aquí.

icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon