• {{currentSearchSuggestions.title}}
 • {{currentSearchSuggestions.title}}
{{navigationCta.name}}

Com es diferencia un cable d'un altre?

Són per tot arreu, però només ens hi fixem quan n'hem de canviar algun. Són iguals tots els cables? Com distingir-los? Per què serveix cadascun? T'aclarim tots els dubtes.

Un cable és un element pensat i fabricat per conduir electricitat. Solen estar ets de coure, tot i que també poden ser d'alumini. Els vegis o no, formen part de la teva vida perquè d’ells depèn que se t'encengui la bombeta.

La composició d'un cable és summament senzilla: un conductor, l'aïllament, la capa de farciment i una coberta.

Cada element compleix una missió:

 • Conductor elèctric: un o més fils de coure / alumini. És la part del cable que transporta l'electricitat.
 • Aïllament: recobreix el conductor i s'encarrega que el corrent no s'escapi del cable.
 • Capa de farciment: es troba entre l'aïllament i el conductor. Aquesta li confereix un aspecte circular i homogeni.
 • Coberta: protegeix el cable de la intempèrie i els elements externs.

 

Quants tipus de cable hi ha?

L'univers dels cables és increïblement complex i resulta impensable explicar-los tots en aquest post. Ens centrarem en els que se't creuaran a la vida diària. Es poden diferenciar segons diversos criteris:

 • Nombre de fils conductors: unipolars (un sol fil conductor), multipolars (més d'un fil conductor) o mànegues (dos o tres conductors envoltats de protecció).
 • Estructura: n'hi ha de rígids i de flexibles, plans o rodons, coaxials (amb un nucli xapat en coure), trenats (formats per parells de filferros entrellaçats), amb aïllant o sense aïllant, amb o sense blindatge…
 • Tipus de conductor: de filferro despullat (és rígid i sense recobriment); de filferro aïllat (és igual que l'anterior, però compta amb un aïllant que el recobreix); conductor de cable flexible (és el més habitual); o de cordó.
 • Propietats del recobriment: hi ha una nomenclatura per diferenciar-los: 1-T (Thermoplastic, és el més habitual), 2-H (Heat resistant, resisteix fins a temperatures de 75ºC), 3-HH (Heat Resistant, resisteix fins a temperatures de 90ºC), 4-W (Water resistant, resisteix l'aigua i la humitat), 5-LS (Low Smoke, baixa emissió de fums i altres elements contaminants), 6-SPT (Service parallel themoplastic, són dos cables flexibles i paral·lels de plàstic units entre sí, també anomenat cordó dúplex).
 • Tipus d'aïllament: termoplàstics o termoestables. Els termoplàstics són de policlorur de vinil (PVC), polietilè (PE) o de policloroprè, neoprè o plàstics (PCP). Per la seva banda, els termoestables són de polietilè reticulat (XLPE), etilè-propilè (EPR), de coure revestit o mineral aïllat (MICC).

 

Què significa el color dels cables?

Normalment, l'aïllant dels cables es fabrica d'un o altre color perquè en puguem distingir fàcilment la funció:

 • Cable verd i groc: de presa de terra.
 • Cable blau: cable neutre. Fins al 1970 se'n feia servir un de vermell.
 • Cable marró: cable de fase, tot i que també pot ser negre o gris, segons el color de l'aparell que el porti incorporat.
 • Cable negre: cable de fase, que també pot ser blanc. Visible a la majoria d'instal·lacions.
 • Cable blanc: cable neutre. També són preses de terra, però només es connecten al transformador per portar de tornada l'energia.
 • Cables de colors amb ratlles: neutrals, igual que els anteriors. S'utilitzen per identificar quin cable neutral correspon a cada cable de color.
 • Cables de colors: llevat dels que tinguin ratlles, són cables de corrent o de càrrega. El més comú és el vermell.
“El cable de presa de terra sol ser verd i groc. Els marrons i negres són cables de fase.”

Per què serveixen presa de terra, fase i neutre?

Als endolls de casa teva veuràs tres cables: la fase, el neutre i la presa de terra, cadascun amb els colors que hem vist abans.

En condicions normals la presa de terra no porta corrent elèctric i només hi és per protegir-te. Són cables que van capal quadre elèctric de casa teva , i des d'allà cap a la presa de terra de l'edifici (una pica enterrada que, si cal, porta el corrent cap al subsol). En cas d'un mal contacte o un curtcircuit mentre estàs manipulant un aparell elèctric, el cable de presa de terra “atrapa” i expulsa de casa teva aquest corrent elèctric que, d'altra manera, podria acabar dins el teu cos.

El cable de fase és per on entra el corrent elèctric i és amb el que s'ha d'anar amb compte, ja que parlem d'una tensió de 220 o 230 volts. Només han de ser manipulats per professionals autoritzats i només després d'haver tallat el corrent.

Pel que fa al cable neutre, la seva funció és la de permetre que el corrent "retorni". Per poder-se transmetre, l'electricitat necessita dos conductors, ja que el corrent només es genera quan els electrons es desplacen des d'un punt cap a un altre. El voltatge de la teva instal·lació elèctrica és la diferència de potencial elèctric entre el cable de fase i el cable neutre.

Hi ha una manera de què tot això que t'estem explicant sigui molt més senzill. Se'n diu despreocupar-te'n totalment i confiar en un servei de manteniment que s'ocupi de a teva instal·lació elèctrica:

 • Reparacions sense límit a la teva instal·lació: en cas d'urgència, el tècnic serà a casa teva abans que passin 3 hores des de la teva trucada.
 • El desplaçament i les 3 primeres hores de mà d'obra són gratuïtes.
 • Inclou una reparació d'un electrodomèstic de gamma blanca i dos serveis de manetes elèctric l'any (canvi d'endolls, instal·lar llums…).
Facebook Title en Catalán Facebook Description en Catalán ,, ,,