• {{currentSearchSuggestions.title}}
  • {{currentSearchSuggestions.title}}
{{navigationCta.name}}

Què és la petjada de carboni en una empresa i com reduir-la?

La petjada de carboni d'una empresa, pime, família o persona està marcada pels viatges amb avió, les bosses de plàstic que fem servir en fer la compra o el consum de carn i fruites importades. Com mesurar-la i disminuir-la?

Només al nostre país, cada llar emet unes 12 tones de CO2 a l'atmosfera cada any. Per aquest motiu, presentem algunes formes de reduir aquesta petjada.

 

Què és la petjada de carboni?

La petjada de carboni és l'impacte que provoquem els éssers humans en el medi ambient. Es determina en funció de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle que generem. La seva unitat de mesura són unitats de CO2.

Aquest concepte calcula les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle de forma directa o indirecta. Gràcies a ell podem quantificar el seu impacte i conèixer les possibilitats de reduir els costos i les emissions.

El món de l'empresa sempre ha estat el més assenyalat per l'efecte d'hivernacle i, per aquest motiu, moltes empreses es posen al capdavant de la sostenibilitat i redueixen l'energia que utilitzen. Això es deu al fet que els empresaris han pres consciència de la importància d'administrar les fonts d'energia i de les conseqüències que això pot comportar.

“Una família normal emet a l'atmosfera al voltant de 12 tones de CO2 anuals.”

Com neutralitzar la petjada de carboni d'una pime

A Endesa, i amb la col·laboració del Club d'Excel·lència en Sostenibilitat, hem realitzat una guia de bones pràctiques per a la gestió del CO2 a les empreses.

És possible aconseguir una suau transició cap a la descarbonització, evitant inversions noves en els combustibles fòssils i garantint la seguretat dels subministraments. Per això, volem utilitzar l'electricitat com a font d'energia.

Espanya té el ferm compromís europeu d'aconseguir l'economia neutra en carboni abans de 2050. Per això, s'apliquen diferents normes en matèria de polítiques públiques o iniciatives empresarials.

Apostar per les energies que garanteixen una major sostenibilitat permet una gestió adequada de les empreses que les utilitzen, ja que examinen a consciència l'impacte de la seva petjada de carboni i això els permet reduir-la.

A la guia desenvolupada es presta ajuda per gestionar les oportunitats i riscos de l'efecte d'hivernacle, ja que inclou les emissions de la cadena de valor del negoci. D'aquesta manera, el carboni entra a formar part de la presa de decisions.

“El compromís d'Espanya amb Europa és ferm: economia descarbonitzada abans del 2050.”

Com mesurar la petjada de carboni

Per a poder reduir la petjada de carboni és necessari realitzar-ne uns mesuraments adequats. Aquests mesuraments han d'estar basats en una bona metodologia, definir el seu abast, recopilar i analitzar dades tant directes com indirectes. Gràcies a ells s'elaboraran els informes finals i certificacions i, per descomptat, es podrà establir un pla d'acció efectiu en el qual es detallin els objectius de reducció mitjançant accions concretes.

Algunes de les mesures amb les quals reduir la petjada poden suposar canvis en els hàbits dels treballadors, reorganitzar els espais i ajustar-se a les noves mesures d'eficiència i tecnologies.

 

Exemples de mesures que es poden prendre per reduir-la:

Algunes empreses molt conscienciades es preocupen d'abordar aquesta situació:

  • La restauració ecològica i forestal en terrenys degradats de la geografia nacional és una de les millors pràctiques. Això ho duu a terme Endesa.
  • Empreses com Seat han desenvolupat una de les plantes fotovoltaiques més rellevants i grans del món. Han aconseguit generar 17 milions de kW/h anuals. L'energia és equivalent a la necessària per al 20% de la producció del seu model León.
  • Per part seva, la cimentera Cemex està compromesa a reduir en un 25% les seves emissions per a l'any vinent i a desenvolupar solucions de construcció de major sostenibilitat i d'eficiència energètica.

A més d'empreses tan importants com aquestes, tots els treballadors poden contribuir-hi si des de la direcció de les organitzacions se'ls inculquen les 3 'R': reutilitzar, reduir i reciclar. Aquests preceptes són bàsics, ja que hi ha elements que poden estar a les nostres mans alguns minuts, però que al planeta romandran milions d'anys. Resulta necessari considerar si podrien tenir una altra destinació abans de tirar-los a les escombraries.

Es poden reduir els vols amb avió i fomentar les videoconferències, utilitzar el transport públic o la bici en comptes de fer servir constantment un vehicle particular. Si necessitem canviar-ho, podem optar per un que generi menys emission.

En les oficines, es pot reduir el consum de paper, ja que és el tercer emissor de gasos amb efecte d'hivernacle. Els dispositius mòbils i els sistemes d'emmagatzematge cloud permeten tenir tota la documentació disponible en qualsevol lloc i moment amb una connexió a Internet sense necessitat d'imprimir tones de paper.

Una altra acció convenient que es pot dur a terme en les empreses és canviar la il·luminació i optar per focus ecològics, que tenen la capacitat d'estalviar dos terços d'energia. Assegurant-nos que els fluorescents tinguin una baixa quantitat de mercuri.

En definitiva, la petjada de carboni és un problema de tots, però si les empreses es preocupen de ser sostenibles, transmeten aquest valor als seus clients i es redueix el seu impacte.

“Menys viatges i més videoconferències; menys paper i més emmagatzematge al núvol.”
icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió