Com saber quina potència elèctrica necessita el seu negoci

En obrir un negoci, canviar d'activitat o incorporar nous aparells, cal tenir en compte molts detalls. Un d'ells és la potència elèctrica. Li donem les claus necessàries.

Quan parlem de la potència elèctrica d'un contracte ens referim a la quantitat de quilowatts (kW) que es poden demandar simultàniament a la xarxa elèctrica del seu negoci.

Ha de tenir en compte que com més gran sigui la potència, més aparells podrà tenir encesos alhora, però també pagarà més.

Per tant, és clau que contracti la potència elèctrica justa que necessita per a la seva empresa. Ni més ni menys.

 

El problema de fer curt de potència

Si la potència que contracta és inferior a la que realment necessita, s'activarà l'interruptor controlador de potència (ICP), és a dir, els ploms saltaran, i es quedarà sense subministrament elèctric cada vegada que consumeixi més enllà de la potència.

En altres paraules: si té connectats diversos aparells alhora, és possible que l’ICP s'activi. Indubtablement, això és poc funcional i incòmode, a més de poc eficient.

No obstant això, si el seu subministrament està connectat en baixa tensió però la potència és superior a 15 kW, no hi ha ICP sinó maxímetre (veure més endavant).

“Quedar-se curt de potència el condemna a una situació incòmoda, amb possibles interrupcions del subministrament.”

El problema de passar-se de potència

Com ja hem assenyalat, contractar una potència superior a la necessària li garanteix tenir encesos diversos aparells alhora sense problemes.

Per contra, la factura s'eleva, ja que la potència és un cost que serà fix en la seva factura. És perfectament possible controlar el consum, però una vegada contractada la potència, el preu serà fix.

No obstant això, si el seu subministrament està connectat en baixa tensió però la potència és superior a 15 kW, no hi ha ICP sinó maxímetre (vegeu més endavant).

 

Com saber quina és la potència adequada?

És un procés senzill. Consisteix a sumar les potències dels aparells que hagin de funcionar en el seu negoci, estimant quins és necessari que estiguin encesos simultàniament.

La informació sobre la potència que necessita cada aparell es troba a la documentació tècnica, i sovint també es pot consultar a la pàgina web del fabricant.

Per exemple, difícilment hauran de funcionar alhora la calefacció i l'aire condicionat.

Tingui en compte els pics de potència que es registrar: aquells moments en els quals el màxim d'aparells estaran funcionant alhora.

També haurà de comprovar si té instal•lació monofàsica o trifàsica.

 

Ja conec la meva potència, quina paperassa haig de fer?

Un dels documents fonamentals és el butlletí d'instal•lació elèctrica o Certificat d'Instal•lació Elèctrica (CIE).

En els següents casos serà necessari contactar amb un instal•lador elèctric aautoritzat que, després de realitzar una inspecció, emeti un butlletí nou:

  • El local és de nova construcció.
  • Butlletí amb més de 20 anys d'antiguitat.
  • Butlletí extraviat, no es troba.
  • Per canviar la potència elèctrica.
  • Per passar d'una instal•lació monofàsica a una altra trifàsica.

Una vegada tingui el seu certificat, ha de contactar amb la seva comercialitzadora. La comercialitzadora informarà l'empresa subministradora, que serà l'encarregada d'executar el canvi.

Back Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 50 icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Calendar icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Empresa icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Gas icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sunset icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Hogar icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 24h icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Luz icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Luz Gas icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Moon icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Settings icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sun icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Time icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 2h_1 description_2h_1 24h description_24h 50h description_50h big_business description_big_business big_corporations description_big_corporations business description_business calendar description_calendar condo_manager description_condo_manager darksite description_darksite electric_energy description_electric_energy electricity_gas description_electricity_gas config description_config electricity_gas_config description_electricity_gas_config electricity description_electricity email description_email fax_1 description_fax_1 gas_big_business description_gas_big_business gas_big_corporation description_gas_big_corporation gas_medium_business description_gas_medium_business gas description_gas go_to_enel.com description_go_to_enel heater description_heater heating_maintenance description_heating_maintenance home description_home kitchen description_kitchen maintenance description_maintenance medium_business description_medium_business night description_night personal_website description_personal_website phone_call description_phone_call renewables description_renewables solar_panel description_solar_panel some_hours description_some_hours thumb_down_solid description_thumb_down_solid thumb_down description_thumb_down thumb_up_solid description_thumb_up_solid thumb_up description_thumb_up
“El butlletí elèctric o CIE és la documentació essencial per a canvis de potència en el seu negoci.”

El meu negoci necessita molta potència, què faig?

I aquí arribem als casos sobre subministraments que, connectats en baixa tensió, requereixen una potència superior a 15 kW.

Hi ha negocis que per la seva naturalesa o activitat necessiten una potència per sobre dels 15 kW o que no poden permetre's que salti l’ICP i s'interrompi el subministrament.

En aquests casos se substitueix l’ICP per un maxímetre. Per comptar amb un d'aquests dispositius, haurà d'informar la seva comercialitzadora, la qual contactarà amb la distribuïdora per instal•lar-los.

El maxímetre mesura la potència demandada en períodes de 15 minuts, i creua les dades amb la potència contractada. En cas que se superi la potència, hi haurà una penalització. En el cas oposat (potència demandada per sota de la contractada), hi haurà una bonificació.

Segons les necessitats del seu negoci existeixen contractes amb diferents períodes horaris, diferents potències contractuals segons l’horari i diferents preus de terme de potència contractada.

Una dada perquè li quedi clar lala importància d'una potència optimitzada: el 42% dels contractes amb tarifa d'accés 3,0 A no té correctament optimitzada la potència. Si la tinguessin, podrien aconseguir un estalvi mitjà de 1.000 euros anuals en les seves factures.

Truqui ara al Servei d'Atenció a Empreses: 800 760 266

Farem un estudi personalitzat de les seves condicions (tant de potencia com de producte).

“Optimitzar la potència pot significar estalvis de 1.000 euros anuals.”
Back Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 50 icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Calendar icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Empresa icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Gas icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sunset icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Hogar icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 24h icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Luz icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Luz Gas icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Moon icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Settings icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sun icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Time icon Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 2h_1 description_2h_1 24h description_24h 50h description_50h big_business description_big_business big_corporations description_big_corporations business description_business calendar description_calendar condo_manager description_condo_manager darksite description_darksite electric_energy description_electric_energy electricity_gas description_electricity_gas config description_config electricity_gas_config description_electricity_gas_config electricity description_electricity email description_email fax_1 description_fax_1 gas_big_business description_gas_big_business gas_big_corporation description_gas_big_corporation gas_medium_business description_gas_medium_business gas description_gas go_to_enel.com description_go_to_enel heater description_heater heating_maintenance description_heating_maintenance home description_home kitchen description_kitchen maintenance description_maintenance medium_business description_medium_business night description_night personal_website description_personal_website phone_call description_phone_call renewables description_renewables solar_panel description_solar_panel some_hours description_some_hours thumb_down_solid description_thumb_down_solid thumb_down description_thumb_down thumb_up_solid description_thumb_up_solid thumb_up description_thumb_up

Descobreix en un minut el producte que més s'adapta a tu:

{{firstStep.title}}

Estem trobant l'energia adequada per a tu...

icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon