Índexs ambientals

Carbon Disclosure Project

CPD és una organització internacional, sense ànim de lucre l'objectiu és proporcionar el major i més complet sistema global de difusió ambiental.

Carbon Disclosure Project (CDP)

CDP és una organització internacional, sense ànim de lucre, l'objectiu de la qual és proporcionar el sistema global més gran i més complet de difusió ambiental, cosa que permet als inversors, empreses, autoritats i governs mitigar els riscos en l'ús d'energia i recursos naturals, així com identificar oportunitats per a un enfocament més responsable amb el medi ambient. L'organització representa més de 650 inversors institucionals, amb una inversió de 87 bilions de dòlars.

Endesa vam participar en tres iniciatives del Carbon Disclosure Project (CDP): el CDP Climate Change, el CDP Supply Chain  i el CDP Water.

Participem des del 2006 en el CDP Climate Change, l'índex més prestigiós en matèria de canvi climàtic, que ofereix informació global sobre la gestió de les oportunitats i dels riscos identificats per les empreses més grans a escala mundial. En l'última edició vam obtenir una puntuació «A-», nivell «Leadership». Aquest resultat excel·lent reflecteix el nostre compromís ferm amb la lluita contra el canvi climàtic. El reconeixement del CDP valora, entre d’altres, la integració del canvi climàtic en la nostra estratègia empresarial, la transparència a l'hora de comunicar-ho i la relació amb la cadena de valor en matèria de canvi climàtic. A més, adoptem les millors pràctiques per a la gestió d'emissions i establim objectius ambiciosos a curt i llarg termini de reducció d'emissions, avaluant el seu progrés i implementant accions de reducció efectives.

D'altra banda, identifiquem i gestionem les oportunitats i els riscos relacionats amb el canvi climàtic, i implementem un procediment detallat de gestió de riscos. Aquesta gestió adequada contribuirà a la consecució de l'objectiu global, adoptat en la COP21 celebrada a París el 2015, de limitar l'augment de temperatura del planeta a 2 ºC l'any 2100, pel que fa als nivells preindustrials. El calendari reglamentari per a la consecució dels objectius es va acordar i signar a la recent COP24, celebrada a Katowice.

Des del 2010, involucrem els nostres proveïdors i sol·licitem la seva col·laboració en el qüestionari del CDP Supply Chain, en el programa Climate Change, amb la idea de traslladar-los el compromís amb el canvi climàtic i la reducció d'emissions. El 2018, l'índex de resposta obtingut va ser del 91 %, enfront del 68 % obtingut per la mitjana de les empreses participants en la iniciativa. La implicació dels proveïdors en la seva resposta a la nostra sol·licitud d'informació requerida està molt per sobre de la mitjana global. A més, augmenta cada any, i ha crescut un 10 % des del 2016.

Assumint un paper de lideratge en les elèctriques espanyoles, ens adherim, el 2018 i per novè any consecutiu, al CDP Water Disclosure, una iniciativa que proporciona dades relatives a l'aigua i la seva gestió per part de les corporacions més grans del món de cara a informar el mercat global sobre el risc d'inversió i les oportunitats comercials, i per ajudar a dirigir les inversions cap a l'ús sostenible d'aquest recurs.

Aquest any el nivell que hem obtingut ha estat de «Management» amb una qualificació de B, nivell superior a la mitjana del sector que ha estat «Awareness».

Fruit del nostre interès per millorar l'acompliment en matèria d'aigua, no només tenint en compte la gestió pròpia, sinó perseguint també la col·laboració i fomentant la transparència dels nostres proveïdors, hem participat, com ja ho vam fer per primera vegada el 2017, en el programa Water del CDP Supply Chain.

D'aquesta manera, vam demostrar el nostre compromís amb la gestió de la cadena de valor, sol·licitant també informació sobre la gestió de l'aigua als proveïdors, per poder abordar, així, els riscos associats a l'aigua i aprofitar les oportunitats. L'índex de resposta obtingut ha estat del 67 %, enfront del 64 % de la mitjana de les empreses globals participants en la iniciativa. Així mateix, més del 40 % dels proveïdors que han respost el qüestionari han declarat integrar les qüestions de l'aigua en la gestió del seu negoci.

Seguir llegint sobre Medi ambient

Energies netes i construcció sostenible

Veure’n més
icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon