Taxonomia

L'aplicació de la taxonomia de la UE al llarg de la nostra activitat empresarial facilita la inversió sostenible i contribueix a accelerar la descarbonització.

La taxonomia de la Unió Europea (UE) proporciona un sistema de classificació normalitzat basat en la ciència per identificar activitats econòmiques ambientalment sostenibles. Actua així com un important facilitador per donar suport a la inversió sostenible i accelerar la descarbonització de l'economia europea, alhora que crea seguretat i transparència per als inversors i dona suport a les empreses a l'hora de planificar un full de ruta cap a les emissions netes zero.

A Endesa estem plenament compromesos a informar sobre l'aplicació de la regulació sobre taxonomia de la Unió Europea (article 8 del Reglament i posteriors actes delegats que especifiquen en major manera el contingut, la metodologia i la presentació de la informació que han de divulgar tant les entitats no financeres com les financeres).

Tot i que el Reglament sobre taxonomia estableix l'obligació que les empreses declarin el compliment de la taxonomia a partir del gener del 2022, hem estat pioners en aquest terreny i vam començar a informar de la seva implementació durant el Capital Market Day celebrat el 2021.

També donem suport als diferents llindars de taxonomia definits sobre la base de la ciència climàtica i ambiental, com ara el límit general d'intensitat del cicle de vida de 100 g de CO2eq/Wh per mesurar la contribució substancial a la mitigació del canvi climàtic establert per a la majoria de les tecnologies de generació d'energia, ja que es deriva d'un procés d'anàlisi robust i científic.

Tanmateix, hi ha activitats que, tot i que podrien no qualificar per a la taxonomia de la UE, són fonamentals per promoure el benestar dels ciutadans europeus, especialment a curt i mitjà termini, alhora que contribueixen al desenvolupament sostenible d'Europa a llarg termini.

 

Procés d'implementació

Hem desplegat un procés de cinc passos per analitzar l'aplicabilitat de la taxonomia de la UE al llarg de tota la cadena de valor, dins del procés realitzat en l'àmbit global per Enel. Aquest procés ha involucrat funcions rellevants a escala corporativa i totes les línies de negoci. Aquests cinc passos són:

Gràfica que representa el procés d'implementació d'Endesa per etapes.
Gràfica que representa el procés d'implementació d'Endesa per etapes.
Gràfica que representa el procés d'implementació d'Endesa per etapes.

Procés d'implementació d'Endesa

Etapa 1

Identificació d'activitats econòmiques elegibles.

Etapa 2

Anàlisi de contribució substancial.

Etapa 3

Avaluació de danys no significatius.

Etapa 4

Deguda diligència de garanties socials mínimes.

Etapa 5

Càlcul de mètriques financeres.

Elegibilitat de les activitats d'Endesa

A través del procés anterior, hem classificat totes les nostres activitats econòmiques al llarg de la cadena de valor d'acord amb les tres categories següents: elegible-alineat, elegible-no alineat, no elegible.

Gráfica que representa la elegibilidad de las actividades de Endesa.
Gráfica que representa la elegibilidad de las actividades de Endesa.
Gràfica que representa l'elegibilitat de les activitats d'Endesa.

Elegibilitat de les activitats d'Endesa

Classificació de la Taxonomia de la UE

Alineat
No alineat
No elegible

Mapatge segons l'Acte Delegat sobre Canvi Climàtic

Alineat
No alineat
No elegible

Resultats generals

El 2021, el nivell d'alineament de les nostres activitats econòmiques amb la taxonomia de la UE, com a conseqüència de la nostra contribució a l'objectiu de mitigació del clima sense causar danys a altres objectius mediambientals i respectant les garanties socials mínimes, va ser següent:

Ingressos

  • El 27,2 % dels ingressos van ser generats per activitats de negoci elegibles alineades amb la taxonomia de la UE, en comparació del 30,8 % el 2020.
  • Excloent-ne les vendes d'electricitat amb garanties d'origen, el 16,6 % dels ingressos d'explotació es van generar per activitats elegibles alineades amb la taxonomia de la UE.

Total d'ingressos: 20,9 mil M€

{{item.name}} {{item.value}} {{config.currency}}
Medium Target Price € 33,333
Open Data Version

Desglossament de les activitats elegibles alineades

Generació
14,6%
Distribució
44%
Comercialització
41,1%

Costos fixos d'explotació (OPEX)

  • El 38,8 % de les despeses d'explotació van ser generades per activitats empresarials elegibles alineades amb la taxonomia de la UE, enfront del 40,6 % el 2020.
  • Excloent-ne les vendes d'electricitat amb garanties d'origen, el 38,4 % de les despeses d'explotació es van generar per activitats elegibles alineades amb la taxonomia de la UE.

Total d'ingressos: 0,4 mil M€

{{item.name}} {{item.value}} {{config.currency}}
Medium Target Price €
Open Data Version
Generació
37,5%
Distribució
61,9%
Comercialització
2,4%

Resultat brut d'explotació (EBITDA)

  • El 64,3 % dels beneficis bruts ordinaris d'explotació es van generar per activitats de negoci elegibles alineades amb la taxonomia de la UE, en comparació del 59,5 % el 2020.
  • Excloent-ne les vendes d'electricitat amb garanties d'origen, el 62,6 % dels beneficis bruts d'explotació es van generar per activitats elegibles alineades amb la taxonomia de la UE.

Total d'ingressos: 4,3 mil M€

{{item.name}} {{item.value}} {{config.currency}}
Medium Target Price € 33,333
Open Data Version

Desglossament de les activitats elegibles alineades

Generació
28,4%
Distribució
67,1%
Comercialització
4,5%

Inversions (CAPEX)

  • El 75,0 % de les despeses de capital es van generar per activitats de negoci elegibles alineades amb la taxonomia de la UE, en comparació del 70,1 % el 2020.
  • Excloent-ne les vendes d'electricitat amb garanties d'origen, el 73,6 % de les despeses de capital es van generar per activitats elegibles alineades amb la taxonomia de la UE.

Total d'ingressos: 2,2 mil M€

{{item.name}} {{item.value}} {{config.currency}}
Medium Target Price € 33,333
Open Data Version

Desglossament de les activitats elegibles alineades

Generació
43,5%
Distribució
51,6%
Comercialització
4,9%
icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon