Taxonomia

L'aplicació de la taxonomia de la UE al llarg de la nostra activitat empresarial facilita la inversió sostenible i contribueix a accelerar la descarbonització.

La taxonomia de la Unió Europea (UE) proporciona un sistema de classificació normalitzat basat en la ciència per identificar activitats econòmiques ambientalment sostenibles. Actua així com un important facilitador per donar suport a la inversió sostenible i accelerar la descarbonització de l'economia europea, alhora que crea seguretat i transparència per als inversors i dona suport a les empreses a l'hora de planificar un full de ruta cap a les emissions netes zero.

A Endesa estem plenament compromesos a informar sobre l'aplicació de la regulació sobre taxonomia de la Unió Europea (article 8 del Reglament i posteriors actes delegats que especifiquen en major manera el contingut, la metodologia i la presentació de la informació que han de divulgar tant les entitats no financeres com les financeres).

Tot i que el Reglament sobre taxonomia estableix l'obligació que les empreses declarin el compliment de la taxonomia a partir del gener del 2022, hem estat pioners en aquest terreny i vam començar a informar de la seva implementació durant el Capital Market Day celebrat el 2021.

També donem suport als diferents llindars de taxonomia definits sobre la base de la ciència climàtica i ambiental, com ara el límit general d'intensitat del cicle de vida de 100 g de CO2eq/Wh per mesurar la contribució substancial a la mitigació del canvi climàtic establert per a la majoria de les tecnologies de generació d'energia, ja que es deriva d'un procés d'anàlisi robust i científic.

Tanmateix, hi ha activitats que, tot i que podrien no qualificar per a la taxonomia de la UE, són fonamentals per promoure el benestar dels ciutadans europeus, especialment a curt i mitjà termini, alhora que contribueixen al desenvolupament sostenible d'Europa a llarg termini.

 

Procés d'implementació

Hem desplegat un procés de cinc passos per analitzar l'aplicabilitat de la taxonomia de la UE al llarg de tota la cadena de valor, dins del procés realitzat en l'àmbit global per Enel. Aquest procés ha involucrat funcions rellevants a escala corporativa i totes les línies de negoci. Aquests cinc passos són:

Gràfica que representa el procés d'implementació d'Endesa per etapes.
Gráfica que representa el proceso de implementación de Endesa por etapas.

Procés d'implementació d'Endesa

Etapa 1

Identificació dactivitats econòmiques elegibles.

Etapa 2


Anàlisi de contribució substancial.

Etapa 3

Avaluació de danys no significatius.

Etapa 4

Diligència Deguda de garanties socials mínimes.

Etapa 5

Càlcul de mètriques financeres.

Elegibilitat de les activitats d'Endesa

A través del procés anterior, hem classificat totes les nostres activitats econòmiques al llarg de la cadena de valor d'acord amb les tres categories següents: elegible-alineat, elegible-no alineat, no elegible.

Gráfica que representa la elegibilidad de las actividades de Endesa.
Gràfic que representa l'elegibilitat de les activitats d'Endesa.

Elegibilitat de les activitats d'Endesa
Classificació de la Taxonomia de la UE

Alineat

No alineat

No elegible

Mapeig segons l'acte delegat sobre canvi climàtic i acte delegat complementari Nuclear i Gas

Alineat:

- Eòlica i Solar Hidràulica (99 %)
- Energia distribuïda sense noves connexions a instal·lacions amb emissions de gasos amb efecte d'hivernacle > 100 gCO2e/kWh
- Il·luminació intel·ligent, E-bus, Eficiència energètica, llar, Assessorament energètic, Energia distribuïda, E-Mobility, Emmagatzematge d'energia amb bateries

No alineat:

- Hidràulica (1%)
- Noves connexions entre subestació o xarxa i una planta de producció denergia amb emissions de gasos defecte hivernacle superiors a 100 gCO2/kWh (156 MW)
- Gas


No elegible:


- Trading
- Venda al detall d'electricitat i gas
- Serveis financers, serveis generals i comparatius i altres grups de productes no rellevants.
- Carbó i combustibles fòssils líquids
- Nuclear

Resultats generals

El 2022, el nivell d'alineament de les nostres activitats econòmiques amb la taxonomia de la UE, com a conseqüència de la nostra contribució a l'objectiu de mitigació del clima sense causar danys a altres objectius mediambientals i respectant les garanties socials mínimes, va ser el següent:

Ingrés

  • El 10,9 % dels ingressos van ser generats per activitats de negoci elegibles alineades amb la taxonomia de la UE, en comparació del 17,5 % el 2021.
  • El 2022 hi ha un increment elevat de la facturació en termes absoluts respecte al 2021. Aquest increment es basa principalment en l'augment d'activitats elegibles-no alineades com ara la generació d'energia a partir de combustibles gasosos i activitats no elegibles com el trading i la comercialització d'electricitat i gas, principalment per l'increment de preus a causa de la situació del mercat (preu de l'energia de 168 €/MWh el 2022 vs. 113 €/MWh el 2021) i una producció més gran amb tecnologia CCGT. Els ingressos d'activitats no elegibles (generació a partir de fueloil i carbó) també s'han incrementat el 2022, mentre que la facturació d'activitats elegibles alineades va disminuir el 2022 per una menor producció hidràulica i menors ingressos derivats d'activitats de distribució. Per aquests motius la facturació ha disminuït 6 punts percentuals el 2022. 

Total d'ingressos: 32,89 mil M€

Gráfica que representa la elegibilidad de las actividades de Endesa.
Total d'ingressos

Total d'ingressos: 32,89 miles M€

Costos fixos d'explotació (OPEX)

  • El 41,2 % de les despeses d'explotació van ser generades per activitats empresarials elegibles alineades amb la taxonomia de la UE, enfront del 38,4 % el 2021.
  • Pel que fa a l'OPEX, no s'han identificat canvis substancials sobre els quals informar entre les xifres del 2022 i el 2021.

Total d'ingressos: 0,32 mil M€

Gráfica que representa la elegibilidad de las actividades de Endesa.
Total d'ingressos

Total d'ingressos: 0,32 mil M€

Resultat brut d'explotació (EBITDA)

  • El 47,9 % dels beneficis bruts ordinaris d'explotació es van generar per activitats de negoci elegibles alineades amb la taxonomia de la UE, en comparació del 66,7 % el 2021.
  • El percentatge d'EBITDA de les activitats elegibles alineades va disminuir el 2022 en comparació del 2021. En termes absoluts l'EBITDA s'ha incrementat respecte a l'any anterior, però això és a causa d'un increment en activitats elegibles-no alineades principalment per una producció més gran a partir de combustibles gasosos i per activitats no elegibles com el trading i la comercialització de gas i electricitat.

Total d'ingressos: 5,56 mil M€

Gráfica que representa la elegibilidad de las actividades de Endesa.
Total d'ingressos

Total d'ingressos: 5,56 mil M€

Inversions (CAPEX)

  • El 76,4 % de les inversions van ser generades per activitats de negoci elegibles alineades amb la taxonomia de la UE, en comparació del 70,4 % el 2021.
  • L'increment del percentatge de CAPEX el 2022 respecte a la xifra del 2021 es deu principalment a l'increment de les inversions en generació renovable, principalment en tecnologia fotovoltaica.

Total d'ingressos: 2,37 mil M€

Gráfica que representa la elegibilidad de las actividades de Endesa.
Total d'ingressos

Total d'ingressos: 2,37 mil M€

icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon
icona anar enrere tornar enrere en la navegació icona número 50 anar a producte Tempo Happy 50 Hores icona calendari anar a producte Tempo Happy Dia icona empreses anar al segment d'empreses icona de gas anar a catàleg de productes de gas icona sol naixent energia renovable icona llar anar al segment de llars icona 24 hores anar a producte One Llum icona electricitat anar al catàleg de productes de Llum icona electricitat i gas anar al catàleg de productes Llum + Gas icona lluna anar al producte One llum Nocturna icona clau anglesa anar al serveis de manteniment icona sol anar al producte Tempo Solar icona rellotge anar als productes Tempo Happy icona rellotge 2 hores anar al producte Tempo Happy 2 Hores icona 24 hores anar al producte One Llum icona número 50 anar al producte Tempo Happy 50 Hores línia elèctrica Mitjana Tensió Veure catàleg de productes amb consum elèctric de 36.000 a 360.000 €/any línia elèctrica Alta Tensió Veure catàleg de productes amb consum elèctric més de 360.000 €/any icona empresa anar al segment d'empreses icona calendari anar al producte Tempo Happy Dia icona Administradors de Finques anar al segment d'Administradors de Finques icona DarkSite icona DarkSite icona bombeta Veure catàleg de productes amb consum elèctric menys de 6.000 €/any icona d'electricitat i gas anar al catàleg de Productes Llum + Gas icona electricitat anar al catàleg de productes d'electricitat icona email contacte de correu electrònic icona fax contacte de fax icona de gas Baixa Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de menys de 6.000 €/any icona de gas Alta Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de 6.000 a 240.000 €/any icona de gas Mitja Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de més de 240.000 €/any icona de gas anar al catàleg de productes de gas icona d'Enel anar a la lloc web de enel icona d'escalfador servei de manteniment de l'escalfador icona manteniment de l'escalfador anar al servei de manteniment OKGas Escalfador icona llar anar al segment de llars icona olla de pressió olla de pressió icona clau anglesa anar al servei de manteniment icona línia elèctrica Mitjana Tensió veure catàleg de productes d'electricitat amb consum de 6.000 a 36.000 €/any icona lluna anar al producte One Llum Nocturna icona esfera anar a lloc web personal icona telèfon contacte telefònic icona sol naixent energia renovable icona panell solar anar a energia solar fotovoltaica icona rellotge anar a productes Tempo Happy icona rajo solguda amb polze cap avall seleccionada la reacció "No m'agrada" icona rajo amb polze cap avall seleccionar la reacció "No m'agrada" icona rajo solguda amb polze cap amunt seleccionada la reacció "M'agrada" icona rajo amb polze cap amunt seleccionar la reacció "M'agrada"
Añadir otro equipo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Eliminar equipo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aspiradora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Horno Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Lavadora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Lavavajillas Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Microondas Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Plancha Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Punto de recarga vehículo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Radiador eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Secadora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Split Aire Acondicionado Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Termo Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Tostador Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Vitrocerámica Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Power edit Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Map marker Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.