• {{currentSearchSuggestions.title}}
  • {{currentSearchSuggestions.title}}
{{navigationCta.name}}

Ajudes per a l'eficiència energètica de les pimes

La transició cap a un nou model energètic ja està en marxa. Una part d'aquest canvi transcendental depèn d'ajudes i plans per garantir que les pimes aconsegueixen fer aquest pas sense sortir-ne perjudicades.

L'acord de París sobre el canvi climàtic va posar dates a una sèrie d'escenaris que hauran d'assolir-se progressivament per completar una transició global cap a una nova manera de produir i consumir energia.

A Espanya tenim la nostra pròpia Llei de transició energètica, amb implicacions importants per al seu negoci.

Però no tot poden ser deures i terminis per a les empreses. Calen una sèrie d'ajudes per impulsar un canvi costós però imprescindible. Amb aquest objectiu, el 26 d'abril de 2019 es va aprovar el Reial decret 316/2019 per a la concessió de subvencions .

Aquesta mesura serveix per a dotar el Fons Nacional d'Eficiència Energètica de nous recursos i complementar el Pla nacional d'acció d'eficiència energètica 2017-2020, establert prèviament. Aquestes ajudes seran coordinades per l'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi d'Energia (IDAE) i gestionades per les administracions (comunitats autònomes i ajuntaments).

 

Per a qui són aquestes subvencions

Les subvencions estan orientades a dues àrees molt concretes:

1. Accelerar el procés de transformació energètica de les empreses, sobretot de les pimes.

2. El Pla DUS per al Desenvolupament Urbà Sostenible.

 

Les ajudes a les pimes

Les petites i mitjanes empreses es beneficiaran dels fons del pla general d'actuació per fomentar el compliment de la reducció d'emissions a través de la transformació energètica i la millora de la seva eficiència.

El pressupost d'ajudes incloïa un import inicial de 63,7 milions d'euros, que ja s'ha esgotat. S'ha renovat la segona convocatòria de subvencions per a pimes, amb data operativa a partir de l'1 de gener de 2019 i un pressupost ampliat de 104,4 milions més. Del total de 168,1 milions destinats, el 40% serà per a pimes i la resta per a grans empreses.

“Aquestes mesures permetran que més de 67 milions d'euros arribin a les pimes per ajudar-les a millorar l'eficiència energètica.”

Quins projectes contempla el pla per a pimes

Aquestes ajudes són aplicables a projectes que tinguin com a objectiu la reducció d'emissions de CO2, i la millora de l'eficiència energètica a través de mesures que redueixin el consum final per qualsevol d'aquestes dues vies:

  • La millora dels equips i els processos industrials amb una inversió d'entre un mínim de 75.000 euros i un màxim de 50 milions.
  • La instal·lació de sistemes específics de gestió energètica amb una inversió d'entre 30.000 euros i 50 milions.

 

Quines empreses poden beneficiar-se d'aquestes subvencions

  • Totes les pimes que presentin un pla de desenvolupament en algun dels apartats anteriors i que actuïn amb un codi CNAE (Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques) d'entre els que es recullen a la taula que apareix a la setena base.
  • Així mateix, i amb el 60% restant, les grans empreses industrials que estiguin incloses en aquesta relació.
  • Las empreses de serveis energètics.

L'eficiència energètica de les pimes no només és imprescindible per assolir els objectius de protecció de l'ecosistema, sinó que és necessària per a la competitivitat mateixa de les empreses, ja que millora els sistemes productius, n'actualitza la tecnologia i redueix les despeses generals. Ara és el moment per aprofitar aquests fons i beneficiar-se de les ajudes importants.

 

El Pla de Desenvolupament Urbà Sostenible (DUS)

El Reial decret estableix una dotació addicional de 507 milions d'euros orientats al finançament de projectes d'estalvi d'energia i de mobilitat sostenible per als municipis.

L'objectiu és reforçar les ajudes financeres a la dotació i la millora d'infraestructures dels municipis que suposin una millora en els consums i els apropi als objectius proposats per al 2020.

Es tracta de finançar projectes singulars destinats especialment a la millora d'edificacions i infraestructures públiques com ara l'enllumenat.

Tanmateix, contempla també dos aspectes tan importants com els projectes de mobilitat sostenible i els que van encaminats a la implantació d'infraestructures tècniques d'energies renovables.

A aquests 507 milions, s'hi han de sumar els fons FEDER que ja s'administren i que permeten gestionar un total de 987 milions d'euros als organismes territorials.

Aquest nou pla s'estableix amb la finalitat d'impulsar les autonomies més endarrerides amb els objectius. Són les següents: Andalusia, Múrcia, Castella-la Manxa, Canàries, Melilla, Galícia i la Comunitat Valenciana.

“El primer requisito para las pymes es presentar un plan de desarrollo orientado a mejorar sus equipos industriales y/o a instalar sistemas específicos de gestión energética.”