Veure sempre en  in catala

Per què són importants les preses de terra

El funcionament d'una presa de terra és fonamental per garantir una cosa tan valuosa com és la seguretat de les persones, ja que la seva instal·lació impedeix el pas de corrent d'un aparell elèctric a qui el faci servir. I, tot i que aquest és el principal avantatge, no n’és l’únic.

Les preses de terra, també anomenades connexió a terra, enllacen l'endoll de cada aparell elèctric amb el terra, perquè, en cas que es produeixi algun tipus de corrent de fuga o descàrrega d'origen atmosfèric com ara un llamp, l'energia nociva flueixi cap al terreny i sigui desviada, per no entrar en contacte amb les persones.

Per tant, les preses de terra ens protegeixen de descàrregues elèctriques, però també són determinants per tenir cura de les instal·lacions i els circuits. A més, optimitzen la qualitat del senyal elèctric i redueixen el soroll electromagnètic. Suficients beneficis per considerar-les imprescindibles, no creus?

"Ens protegeixen de descàrregues, tenen cura de les instal·lacions i optimitzen la qualitat del senyal." 

La clau és la conductivitat

Les preses de terra tenen més conductivitat que el cos humà. Això vol dir que, en cas d'una descàrrega elèctrica, ocasionada, per exemple, per un cable pelat i en mal estat, a l'energia li resulta més fàcil desplaçar-se de l'endoll al terra a través de cables. Però en cas de no comptar amb una instal·lació de presa de terra, la possibilitat de provocar un accident que ocasioni danys físics seria elevada.

De fet, saps tot el que li passa a un cos si rep una descàrrega elèctrica? Davant d’intensitats moderades es pot patir entumiment muscular i insuficiència respiratòria, però en intensitats més altes hi ha un risc molt alt d'electrocució, aturada cardíaca i greus cremades. Davant d’aquest tipus de riscs, és clar que la precaució és la millor solució.

 

Identificar-les és així de fàcil

Es distingeixen fàcilment per tenir dos cables vistosos, en color verd i groc. Es tracta d'un codi de colors que ha estat establert per la norma de cablejat, precisament per facilitar la identificació de cada tipologia de cable. Per exemple, els cables blaus corresponen al conductor neutre i el cable de fase sol ser marró, negre o gris.

Els cables de presa de terra estan connectats a unes patilles metàl·liques i diminutes, situades als costats dels endolls de les instal·lacions modernes. Tots dos cables solen acabar en una vareta, generalment de coure o d'acer, enterrada a la base de l'edifici.

En realitat, les preses de terra són a tot arreu, presents en gairebé totes les instal·lacions importants d'un edifici. Parlem per exemple de les instal·lacions de fontaneria, calderes, gas, calefacció, aparells elevadors, endolls elèctrics, antenes de TV i de FM, armadures de murs, suports de formigó i fins i tot parallamps.

"Tenen dos cables en color verd i groc i estan connectats als endolls de les instal·lacions modernes." 

Parts que la formen

La instal·lació d'una presa de terra integra una sèrie d'elements, amb els quals no és habitual que estiguem familiaritzats, però que, tot i no saber-ho, estan presents en el nostre dia a dia. Descobreix-los:

  • Pica. És la barra metàl·lica clavada al terreny.
  • Elèctrode. Unes malles o anells de metall que no tenen aïllant.
  • Línia d'enllaç. Es tracta del conductor que es connecta a cada elèctrode.
  • Borns de connexió a terra. Uneixen la línia d'enllaç als conductors de protecció.
  • Conductors de protecció. Connecten a la línia d'enllaç els punts de la instal·lació.
  • Terra. És bàsic comptar amb una tipologia de terreny capaç de desviar l'energia nociva generada.

 

Es pot augmentar la protecció?

Sí. La solució és instal·lar un interruptor diferencial. És a dir, un dispositiu electromagnètic que forma part del quadre elèctric de l'habitatge i que reacciona obrint les connexions quan detecta algun tipus de desviació d'energia des de la instal·lació.

Quan l'interruptor diferencial s'activa en resposta a una descàrrega o fuita, és recomanable desconnectar els aparells elèctrics per, posteriorment, tornar a connectar-los per separat, per tal de detectar si algun d’ells és l'origen del problema i necessita ser reparat. 

"Es recomana desconnectar els aparells elèctrics en cas de descàrrega o fuita." 

Confia en un electricista autoritzat

Què passa si en un edifici no hi ha instal·lació de presa de terra?

Encara que en l'actualitat es tracta d'una instal·lació obligatòria, segons estableix el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT), és possible que no n’hi hagi en habitatges antics que requereixin una reforma.

En aquests casos, és recomanable que professionals homologats realitzin una revisió completa per reparar el circuit elèctric i la instal·lació d'endolls. Un cop realitzada la reparació, el tècnic autoritzat ho certificarà mitjançant el Butlletí elèctric.

Cal tenir en compte que, tot i que els aparells elèctrics funcionin perfectament, sense presa de terra hi ha un perill real que és millor evitar.

I és que, qui vol arriscar-se si es pot gaudir de la llar amb tota la tranquil·litat del món? 

icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon