• {{currentSearchSuggestions.title}}
  • {{currentSearchSuggestions.title}}
{{navigationCta.name}}

Els 2 mercats elèctrics: el lliure i el regulat

Poca gent sap respondre a aquesta pregunta: "tens la llum al mercat lliure o al regulat?" Poca gent sap que a Espanya hi ha dues grans maneres de contractar l'electricitat. La diferència entre les dues és important: el que canvia és el preu que pagaràs per l'energia que consumeixis.

Prems l'interruptor i s'encén la llum. Darrere d'aquesta "màgia" hi ha tot tipus de centrals que generen energia i diverses companyies elèctriques que la venen al consumidor final i li envien les factures.

Precisament la teva factura té la resposta a aquesta pregunta tan important: estàs al mercat lliure o al mercat regulat?

Aquesta diferència t'importa perquè el que canvia és el que pagaràs per l'electricitat que gastis. I perquè ets absolutament lliure de triar en quin dels dos vols estar.

Actualment la meitat de les llars d'Espanya (uns 13 milions) estan al mercat lliure, i l'altra meitat, al regulat. Però el món lliure no para de créixer i en els últims mesos ha superat al regulat.

Primer de tot: a quin mercat estàs tu? Si no ho saps, és fàcil esbrinar-ho. Només has d'agafar la teva factura i mirar l'encapçalament:

 

Si posa Endesa Energia S.A. Unipersonal ets del mercat lliure i estàs amb Endesa:

Factura Endesa del mercat lliure

Però per què hi ha dos mercats diferents

En el passat tot el mercat elèctric estava regulat i els preus els fixava el Govern de torn.

A partir de 1997 va començar un llarg procés de liberalització que té com a data clau l'any 2009.

Des de llavors els consumidors són lliures de triar a qui volen pagar la seva factura, i poden triar entre les gairebé 100 comercialitzadores que hi ha actualment.

Però la liberalització no s'ha completat i el mercat regulat encara existeix. Dels 3 components que té una factura, ambdós mercats en comparteixen 2:

  • Els peatges d'accés: els fixa el Govern i serveixen per pagar el que costa mantenir la xarxa elèctrica i fer arribar l'energia fins a casa teva.
  • Els impostos: Impost especial sobre l'electricitat i IVA.
  • El que diferencia i separa els dos mercats és el preu que es cobra per produir electricitat.

Aquesta és la tarifa PVPC (Preu Voluntari al Petit Consumidor), amb un preu que canvia hora a hora i dia a dia segons l'equilibri oferta-demanda entre els qui produeixen energia (la companyia generadora) i els qui la venen al consumidor (la comercialitzadora).

Si tens comptador intel·ligent, aquesta complexa corba de preus s'aplica a la teva factura, de tal manera que pujarà si consumeixes més en les hores cares i baixarà si concentres la teva despesa en les hores barates.

La tarifa PVPC poden sol·licitar-la tots els consumidors amb una potència contractada que no superi els 10 kW, però únicament poden oferir-la les Comercialitzadores de Referència.

Al mercat regulat el preu del kWh canvia d'un dia per l'altre.

Aquí hi ha les tarifes de les gairebé 100 comercialitzadores del mercat lliure.

El preu el fixa l'empresa, que el publicita i el posa al contracte, tal com passa amb altres serveis com, per exemple, les tarifes telefòniques.

De la mateixa manera que saps quan pagaràs per cada minut de trucada, tens la tranquil·litat de saber quant et costarà cada kWh que consumeixis.

Al mercat lliure el preu del kWh és el que posa en el teu contracte.

Es pot canviar d'un mercat a un altre?

Per descomptat. La liberalització consisteix precisament en això, en què puguis triar. El mercat lliure té les portes obertes per a qui vulgui abandonar la tarifa PVPC. Els que ja estan al mercat lliure poden anar-se'n al regulat, però només si la seva potència no supera els 10 kW.

Tots els consumidors poden canviar-se al mercat lliure quan vulguin.

Facebook Title en Catalán Facebook Description en Catalán ,, ,,